Prestatiecontract met ingebouwde besparingen

| Door Odette Koldewey

Begin 2016 startten zorgorganisatie Amstelring en Zorgenoten een uniek project om het zorgvastgoed van Amstelring op efficiënte en rendabele wijze klaar te maken voor de toekomst. Inmiddels is een jaar verstreken en de eerste resultaten tonen aan dat hier voor de héle zorg serieuze kansen liggen om kosten te besparen.

Terwijl de overheid telkens nieuwe eisen stelt aan de duurzaamheid van de gebouwde omgeving, kost het zorgorganisaties steeds meer moeite om hier kostenefficiënt aan te voldoen. Ook Amstelring werd hiermee geconfronteerd. Voor drie zorgcomplexen was dringend verduurzaming nodig om ze toekomstbestendig te maken. Dat betekende een fundamentele keuze voor de komende decennia. Daarbij zocht Amstelring een partij die aan drie voorwaarden kon voldoen:
1. een technische bouw- en energieprestatie leveren;
2. de langetermijnvisie op duurzaamheid met Amstelring delen;
3. tot innovatieve oplossingen komen.

Het streven was niet alleen ‘nul-op-de-meter’, maar ook een hoge mate van zorg en veiligheid – belangrijke immateriële zaken voor elke zorgorganisatie. Uitgangspunt voor Amstelring was een intensieve samenwerking tussen de bouw- en energiesector. Bert van Muijden, regiehouder Onderhoud & Techniek bij Amstelring legt uit: ‘Amstelring streeft ernaar om een zelfsturende en zelfregulerende organisatie te worden met een decentraal karakter. Bij dat streven past ook een andere kijk op toekomstbestendigheid en duurzaamheid.’

In plaats van traditioneel te kiezen voor samenwerking met verschillende losse partijen, koos Amstelring voor de nieuwe aanpak van Zorgenoten. Met als belangrijk pluspunt dat Zorgenoten het hele project kon gieten in een innovatief prestatiecontract. Hiermee werd Amstelring in alle opzichten ontzorgd en was het meteen verzekerd van continuïteit. Daarbij namen zij gedurende 15 jaar vrijwel de hele exploitatie over tegen een afgesproken bedrag. Op basis van het contract en een vast energieverbruik wordt een energiebesparing van circa 35% in de drie panden gegarandeerd. Het financiële risico van een hoger verbruik ligt bij Zorgenoten. Ook garanderen zij de onderhoudskwaliteit voor een vast bedrag per jaar, inclusief operationele garanties. Facilitaire zaken die Amstelring eenvoudig (en vaak beter) zelf kan blijven doen, zijn bij de zorgorganisatie gebleven. ‘Zo weten we exact welk budget we in 15 jaar moeten reserveren en dat geeft veel rust. Het is daarnaast prettig dat onze medewerkers van Technisch Beheer hierin volledig worden ontzorgd’, zegt Bert van Muijden. ‘Daardoor krijgen ze weer meer tijd voor eerstelijnsstoringen op zorggebied.
Zonder de support van het consortium had dit nooit gekund.’

Garanties over vaste kosten
De werkzaamheden liepen uiteen van pure verduurzaming op twee locaties tot zwaardere ingrepen op de derde locatie, van verbouwde kamers tot uitgesteld onderhoud. Kai Vonk van Zorgenoten: ‘Het prestatiecontract is voor Amstelring een uitkomst gebleken. Zonder dat Amstelring vooraf enorme investeringen hoefde te doen, lukte het om de gebouwen toekomstbestendig te maken en het binnenklimaat te verbeteren. Terwijl de gebouwen en voorzieningen ook in de toekomst in prima conditie blijven tegen gegarandeerd vaste kosten.’

Om recht te doen aan de bijzondere zorgdynamiek met zijn speciale afspraken en werktijden, is er niet gekozen voor een standaardcontract, maar voor een langlopend contract met veel houvast en ingebouwde zekerheden. Volgens Michiel Houwing van Zorgenoten is deze eigentijdse aanpak nieuw binnen de zorgsector. ‘Op deze manier kunnen we innoveren,’ zegt hij, ‘maar ook controle houden en de risico’s blijven overzien.’

Voortschrijdend inzicht
Het prestatiecontract is zo ingericht dat het flexibel met veranderende omstandigheden kan meegroeien. Nieuwe technieken die extra rendement opleveren of betere zorgverlening mogelijk maken, gewijzigde wetgeving, bijgestelde financiële kaders: het is allemaal bespreekbaar. Als bij Amstelring bijvoorbeeld de verwachte energieprestaties niet worden gehaald of de vastgoedstrategie tussentijds wordt heroverwogen, is er een gezamenlijk belang om tot een bevredigende oplossing te komen. En daar biedt het contract ook voldoende ruimte voor. Daarnaast is het een kwestie van goed partnership om samen in gesprek te gaan over verbeterslagen, waarbij iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt. Want innovatief of niet: ook bij dit prestatiecontract blijft wederzijds vertrouwen de basis voor succes.

___
Amstelring

Amstelring is de organisatie voor zorg aan huis, verpleeghuizen en verzorgingshuizen in Amsterdam en de regio Amstelland & Meerlanden. Mensen kunnen er terecht voor verpleging, verzorging, behandeling, dagbesteding en diensten aan huis. Persoonlijke aandacht en zorg staan bij Amstelring voorop. Samen met cliënten, andere zorgverleners en eventuele mantelzorgers of vrijwilligers wordt telkens gezocht naar de oplossing die het beste past bij de persoon en de situatie. Uitgangspunt is dat ieder individu zoveel mogelijk de regie over zijn/haar eigen leven behoudt, maar wel met alle benodigde verzorging en ondersteuning. Met een thuiszorgtak en ruim twintig locaties in Amsterdam en Amstelland & Meerlanden, heeft Amstelring een breed verzorgingsgebied. Daarbij stelt de grote diversiteit aan gebouwen Amstelring voor mooie uitdagingen op het vlak van toekomstbestendig bouwen en onderhoud.

___
Zorggenoten

Eneco en Dura Vermeer werken al langer samen om gebouwen door renovatie of verbouwing duurzaam en toekomstbestendig te maken. Sinds 2016 trekken beiden binnen de zorgsector samen op onder de naam ‘Zorgenoten’. Daarbij acteert Eneco als innovatief energiedienstenbedrijf en Dura Vermeer als duurzame renovatie- en onderhoudsspecialist. Zorgenoten heeft vier proposities ontwikkeld, die afhankelijk van de situatie kunnen worden ingezet. Dat begint bij het creëren van inzicht in energieverbruik en het verlagen van de energierekening door installaties beter aan te sturen. En het loopt door via duurzame vervanging van oude installaties en het doorvoeren van isolatiemaatregelen tot het compleet functioneel verbeteren van gebouwen. Zorgenoten biedt één aanspreekpunt en een partner die van begin tot eind verantwoordelijkheid neemt voor ontwerp, realisatie en beheer. Er worden met elkaar prestaties afgesproken waarvoor Zorgenoten garant staat. Deze prestatiegaranties kunnen betrekking hebben op duurzaamheid, kwaliteit, comfort en kosten.