Projectontwikkeling met maatschappelijk rendement

| Door Odette Koldewey

Vastgoedontwikkeling dient bij te dragen aan de vitaliteit en de leefbaarheid van de omgevingen waarin de projecten worden ontwikkeld. Niet het gebouw, maar de eindgebruiker, de mens, staat centraal.

Maatschappelijke vastgoedprojecten kunnen bijdragen aan de vitaliteit en de leefbaarheid van de omgevingen waarin de projecten worden ontwikkeld. Het draait daarbij niet alleen om de ontwikkeling van het gebouw of het gebied, maar ook om het creëren van een sociaal sterke omgeving. Zenzo Maatschappelijk Vastgoed hanteert het als uitgangspunt.

We spreken met Michiel Wijnen. Bij Matrix Onderwijshuisvesting heeft hij de nodige ervaring in het maatschappelijk vastgoed opgedaan. Daarna heeft hij in 2010 Zenzo Maatschappelijk Vastgoed opgericht: ‘We hebben ons gespecialiseerd in de sectoren onderwijs en zorg, dynamische sectoren die continu in beweging zijn en om nieuwe, inclusieve oplossingen vragen. We bieden onze opdrachtgevers een totaalpakket, van ontwikkeling en ontwerp tot en met realisatie, exploitatie en financiering. Ik ben destijds alleen begonnen, maar inmiddels runnen we het bedrijf met vijf partners, waarvan drie zich met de ontwikkeling van onze projecten bezighouden en twee met de realisatie. We volgen de principes van het Living Building Concept. Dat staat garant voor projecten die functioneel aanpasbaar blijven en derhalve met de tijd kunnen meebewegen. We opereren niet vanuit een bouwkundige achtergrond. Daar ligt onze kracht niet. Wat dat betreft hebben we in de loop der jaren kwalitatief betrouwbare marktpartijen om ons heen verzameld.’

Michiel Wijnen, oprichter Zenzo Maatschappelijk Vastgoed

‘Als ontwikkelaar geloven wij in de kracht van toevallige ontmoetingen’

Verbinding
‘In onze visie dient vastgoedontwikkeling bij te dragen aan de vitaliteit en de leefbaarheid van de omgevingen waarin de projecten worden ontwikkeld. Bij de ontwikkeling van onze projecten stellen we niet het gebouw, maar de eindgebruiker, de mens, centraal. We willen niet alleen een gebouw of een gebied ontwikkelen. We willen ook een sociaal sterke omgeving creëren waarin mensen op een aangename manier met elkaar kunnen wonen, werken en leven. Vastgoedontwikkeling kan als aanjager van sociale cohesie functioneren. Onze projecten beginnen heel vaak met een huisvestingsvraagstuk van een zorg- of onderwijsinstelling, maar resulteren meestal in een project met een mix van sociaal-maatschappelijke functies die via toevallige ontmoetingen voor verbinding en kruisbestuiving zorgen en daarmee voor een inclusieve samenleving op microniveau. Waar je leeft, waar je ontmoet. Dat is ons motto. Als ontwikkelaar van maatschappelijk vastgoed geloven wij in de kracht van toevallige ontmoetingen. Als onderdeel van het totaalplaatje omvatten al onze projecten ook woningen. Ze zijn nodig om een plan financieel rond te krijgen.’

Hart van Vathorst
‘We zijn meer dan tien jaar geleden begonnen met de ontwikkeling en realisatie van Stadspark De Verademing in Den Haag. Het ging daarbij om de herontwikkeling van een zwaar vervuilde industrielocatie die middenin een woonomgeving ligt. Nu is het een park waarin de functies sport, onderwijs en wonen worden gecombineerd. Het complex omvat twee bijna identieke woongebouwen waarin op de onderste etages onder een driehoekig grasdak twee scholen zijn gevestigd. De dynamiek van de kinderen op het schoolplein bleek voor de bewoners aantrekkelijk. Het project Hart van Vathorst is een goed voorbeeld van een inclusieve samenleving op microniveau. Het begon met een kerk en een kinderdagverblijf. Ze waren op zoek naar ruimte in de Amersfoortse wijk Vathorst. We brachten ze in contact met twee zorginstellingen en dat resulteerde in een unieke vermenging van functies in één multifunctioneel gebouw. Naast de kerk, het kinderdagverblijf en de twee zorginstellingen huisvest het gebouw ook een tandartspraktijk, een kapper, een restaurant en een bakker.’

‘Ook bij de ontwikkeling van het Kloosterkwartier is sociale cohesie het sleutelwoord. Het vastgoed is faciliterend, niet leidend’

Unieke plek
‘Woningcorporatie de Alliantie heeft het gebouw turnkey afgenomen en verhuurt de zorgappartementen aan de beide zorgaanbieders: Accolade Zorggroep en Stichting Sprank. Door het project samen met alle betrokken partijen te ontwikkelen en te gebruiken, worden de ruimten optimaal benut. Dat biedt ook financieel voordeel. Hart van Vathorst bestaat nu vijf jaar en is een unieke plek geworden voor een bijzondere mix van gezonde mensen, zieke mensen, mensen met een beperking, (jong) volwassenen, ouderen en gezinnen met kinderen. Iedereen is welkom en mag worden gezien. In dit verband is bewust gekozen voor een als gezellige, sociale ontmoetingsruimte vormgegeven centrale hal en een centraal gelegen restaurant dat ook toegankelijk is voor wijkbewoners. Daar vinden de toevallige ontmoetingen plaats, bijvoorbeeld met een bewoner die door een plotselinge gebeurtenis in een rolstoel terecht is gekomen. Ontmoeting leidt tot verbinding. Het begint vaak met een praatje tussen twee mensen die elkaar niet als vanzelfsprekend tegenkomen. Ik realiseer mij steeds meer dat we als ontwikkelaar met het faciliteren van die toevallige ontmoetingen maatschappelijk rendement kunnen creëren.’

Kloosterkwartier
‘Op dit moment werken we aan een vergelijkbaar project: het Kloosterkwartier in Veghel. Daarbij gaat het om de herontwikkeling van het kloosterterrein van de Zusters Franciscanessen en het terrein van het voormalige Bernhoven ziekenhuis in Veghel. Dit maatschappelijke ‘hart van Veghel’ wordt naar het gedachtegoed van de Zusters in een eigentijds jasje getransformeerd tot een mix van wonen, zorg en onderwijs. Ook bij dit project is sociale cohesie het sleutelwoord: alles is erop gericht dat de verschillende doelgroepen elkaar ontmoeten, stimuleren en ondersteunen. Om dat optimaal te laten functioneren, is Leefgoed Veghel tot stand gebracht. Daarin werken sociaal-maatschappelijke organisaties, waaronder corporaties en zorg- en onderwijsinstellingen met de Zusters en ons samen om er als spin in het web een sterke structuur aan te geven. Zo zijn er concrete plannen voor een welzijnsplein in het klooster en een ‘huiskamer van Veghel’ in de kloostertuin. Bij de realisatie van dit concept is het vastgoed faciliterend, niet leidend.’

Hart van Vathorst
Hart van Vathorst is een goed voorbeeld van een inclusieve samenleving op microniveau. Het project bestaat vijf jaar en heeft onlangs tijdens de Landelijke Week tegen Eenzaamheid met grote voorsprong de publieksprijs van de ZorgSaamWonen Award 2021 gewonnen