Quick Carbon Indicator helpt de bouw sturen op CO₂-uitstoot 

| Door Klementine Vis

De Quick Carbon Indicator helpt ontwikkelaars en bouwers bij het sturen op CO₂-uitstoot. Het doel: op korte termijn bouwen met minimale uitstoot. 

Er is een dringende behoefte aan versnelling van de bouw in verschillende sectoren en tegelijkertijd is er een noodzaak om snel minder CO₂ uit te stoten. Ontwikkelaars, woningcorporaties en bouwers willen graag een bijdrage leveren aan die noodzakelijke CO₂-reductie in de bouw, maar hebben hierbij behoefte aan eenduidige sturing. Om daarin te voorzien hebben NEPROM en Dutch Green Building Council (DGBC) samen de Quick Carbon Indicator ontwikkeld.  

Korte termijn

Sturen op de gehele levenscyclus, zoals met de MilieuPrestatie Gebouwen (MPG), geeft onvoldoende inzicht in hoe bouwers en ontwikkelaars op korte termijn de CO-uitstoot kunnen verlagen. Daarom is de Quick Carbon Indicator ontwikkeld. Deze rekenmethode stuurt integraal op de daadwerkelijke te verwachten materiaalgebonden én operationele CO-uitstoot, met de nadruk op de korte termijn. De termijn tot en met 2040. 

De Quick Carbon Indicator geeft inzicht op drie verschillende niveaus: projectniveau, organisatieniveau en sectorniveau. Zo helpt de rekenmethode bij het maken van effectieve afwegingen in het ontwerpproces en om de bijdrage van een bouwwerk aan klimaatverandering te beperken. Ook helpt het bij het kwantitatief monitoren van de CO-uitstoot, op basis van de prestaties per functionele eenheid gebouw. Dit leidt uiteindelijk tot het bepalen van sectorbrede CO-reductiepaden, de volgende stap in de ontwikkeling. 

Van meten naar doen

Volgens Laetitia Nossek, programmamanager bij DGBC is de Quick Carbon indicator een mooie aanvulling op de Whole Life Carbon-aanpak en Paris Proof. ‘Met deze nieuwe integrale rekenmethode maken we materiaalgebonden en operationele CO-uitstoot tot en met 2040 inzichtelijk. De eerste stap hebben we nu gezet en hiermee geven we inzicht aan de sector. De tweede stap is reductiepaden ontwikkelen. We gaan van meten en weten naar doen.’ 

De Quick Carbon Indicator is géén nieuwe rekenmethode, benadrukt Nossek. De indicator geeft slechts de resultaten van bestaande methoden op een andere manier weer. Hiervoor kunnen ontwikkelaars en bouwers voor het overgrote deel van de berekening gebruik maken van bestaande rekeninstrumenten. De indicator bestaat uit het rekenprotocol, een achtergrondrapport dat de onderliggende keuzes toelicht en een rekentool waarbij uitkomsten uit de bestaande methodieken (MPG en BENG) kunnen worden ingevuld om te komen tot een Quick Carbon Indicator-berekening.  

In praktijk

De Quick Carbon Indicator is al in de praktijk gebracht door het Lente-akkoord, een samenwerking tussen brancheverenigingen Bouwend Nederland, IVBN, WoningBouwersNL, Aedes en NEPROM. De groep heeft zes woningbouwprojecten van marktpartijen uit haar netwerk laten doorrekenen met de Quick Carbon Indicator. Met als doel om de eerste ervaring met de rekentool op te doen en grip te krijgen op de integrale CO-uitstoot door nieuwbouwwoningen.  

De resultaten en conclusies van de doorrekeningen van deze zes woningbouwprojecten zijn samengevat in deze publicatie. Dit kan als achtergrond gebruikt worden bij het invullen van de rekentool. Daarnaast kunnen eigen berekeningen gespiegeld worden aan de uitkomsten van de zes doorgerekende projecten.  


Ook interessant: