Raadhuis Hilversum als voorbeeld verduurzaming monumenten

| Door IVVD

De gemeenteraad van Hilversum is akkoord gegaan met het voorstel om het raadhuis in 2022 volledig CO2 neutraal te maken. Het verduurzamen van het raadhuis wordt een behoorlijke klus. Maar deze uitdaging gaan we graag aan. Het iconische raadhuis van Dudok wordt hierdoor een voorbeeld voor alle monumenten in Nederland. Wethouder Kastje is blij: “Samen bouwen we aan een duurzaam Hilversum en hier willen we als gemeente het goede voorbeeld in geven. Door ons rijksmonument CO2 neutraal te maken, laten we andere monumenteneigenaren in heel Nederland zien dat er duurzame oplossingen zijn met behoud van de waarden van hun monument. Onze ervaringen gaan we zeker delen.”

Afgesproken is dat we het raadhuis van Hilversum blijven gebruiken als bestuurscentrum en kantoor. Om het raadhuis te kunnen blijven gebruiken, zijn er maatregelen nodig om een gezond binnenklimaat te bieden aan alle medewerkers. Daarnaast willen we het raadhuis verder verduurzamen. Dit is een van de doelstellingen uit het coalitieakkoord, waarin we hebben gezegd dat de gemeentelijke organisatie in 2022 klimaatneutraal is. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is positief over deze stap naar een iconisch duurzaam raadhuis.

In 2050 moet heel Hilversum klimaatneutraal zijn. Aan al onze bewoners en ondernemers vragen we energie te besparen en hun woning of pand te isoleren, want energie besparen is belangrijk om tot minder uitstoot van CO2 te komen. Als we als gemeente de komende jaren veel van onze inwoners gaan vragen in de hele aanpak op weg naar klimaatneutraal, dan gaan we natuurlijk ook zelf aan de slag met onze eigen gebouwen. Een rijksmonument, zoals ons raadhuis CO2-neutraal maken, is een uitdaging. Maar het is mogelijk. Isoleren is de eerste prioriteit. Dat betekent dat we isolerend glas gaan plaatsen, de plafonds gaan isoleren en gaan ventileren om vocht en schimmel te voorkomen. Ter compensatie van de resterende CO2-uitstoot van het raadhuis gaan we 3100 zonnepanelen plaatsen. We gaan daarvoor op zoek naar een geschikte locatie in Hilversum. Gelijktijdig met het verduurzamen van het raadhuis wordt ook het binnenklimaat in het raadhuis verbeterd.

Naast het raadhuis wordt ook de gemeentewerf CO2-neutraal gemaakt door extra isolatie, ventilatie met warmteterugwinning, een warmtepomp en extra zonnepanelen aan te brengen. Dit gaan we al doen in 2020. In totaal (raadhuis en gemeentewerf) gaat het om een vermindering van 47% van de CO2 uitstoot door twee van onze eigen gebouwen. De overige gebouwen in eigen gebruik door de gemeente, worden meegenomen als we een strategische huisvestingsvisie hebben afgerond. Dan wordt duidelijk of bijvoorbeeld het stadskantoor in eigen gebruik blijft en ook meegaat in de klimaatneutraal aanpak.