Rabobank gaat commercieel vastgoedportefeuille binnen tien jaar volledig vergroenen

| Door IVVD

duurzaam_kantoorRabobank gaat verplichte energielabels introduceren bij nieuwe financieringen voor commercieel vastgoed. Niet alleen voor kantoren, ook voor andere soorten vastgoed. Het is de ambitie om binnen tien jaar de hele financieringsportefeuille te vergroenen. Met deze maatregel helpt de bank haar klanten om de waarde van hun investering op lange termijn op peil te houden of zelfs te verhogen. Deze kan naar verwachting oplopen tot minimaal € 1,5 miljard, zo heeft de bank door CFP laten berekenen.

Grootste impact binnen Nederland
Met de verplichting van energielabel C voor kantoren vanaf 2023, komt de verduurzaming van vastgoed in Nederland in een stroomversnelling. Anke Verhagen, Projectmanager Duurzaamheid bij Rabo Real Estate Finance: ‘Wij volgen niet alleen de verplichte wetgeving voor kantoren, maar leggen de lat ook hoger voor andere soorten vastgoed, zoals winkels, bedrijfshallen en verhuurde woningen. Daarmee lopen we vooruit op toekomstige maatregelen die in onze visie onvermijdelijk zijn.’ Om te zorgen dat de investering van klanten op langere termijn gewaarborgd blijft, is verduurzaming essentieel. De bank stelt dat 80% van de maatregelen die genomen moeten worden snel te bereiken zijn en dat maar een relatief beperkt aantal panden een potentieel probleem heeft.

Roel van de Bilt, directeur Rabo Real Estate Finance: ‘Rabobank financiert naast commercieel vastgoed ook een groot deel van alle bedrijfsgebouwen in Nederland. Met de maatregelen die wij gefaseerd in gaan voeren, verduurzamen we samen met onze klanten dus zo’n 50% van het vastgoed in Nederland. Daarmee gaan wij het verschil maken.’
Rabobank verwacht dat gebouwen die niet verduurzaamd worden, binnen vijf tot tien jaar sterk in waarde zullen dalen. Om dit te voorkomen, zullen bank en klant samen maatregelen bespreken, die voor een klant realistisch en haalbaar zijn. Van de Bilt: ‘Wij helpen onze klanten om de waarde van hun investering ook op lange termijn te behouden. En dat is uiteraard ook in ons belang.’ Door bijvoorbeeld op investeringsmomenten en bij de onderhoudsplanning slimme keuzes te maken, is al snel veel winst te behalen en zijn onnodige kosten voor klanten te voorkomen.

Inzicht, oplossingen en een lokaal netwerk
Rabobank gaat klanten helpen door hen inzicht te geven in de energielabels in de eigen portefeuille. Daarnaast biedt de bank de klanten oplossingen aan door samen met partners vast te stellen wat de specifiek te nemen duurzaamheidsmaatregelen zijn en in welk tempo de klant dit het beste kan toepassen. Verhagen: ‘We zullen rendabele verduurzamingsmaatregelen tot 100% financieren en panden met een beter energielabel meer prijsvoordeel geven. Hiermee leggen wij de nadruk op het belonen van verduurzamingsmaatregelen.’

Daarnaast benadrukt de bank dat ze er zijn voor klanten in heel Nederland . Van de Bilt: ‘We zetten ons lokale netwerk in en gaan klanten in contact brengen met lokale bouw- of installatiebedrijven. Zo snijdt het mes aan meerdere kanten en levert verduurzaming óók een bijdrage aan de lokale economie.’

Binnen 10 jaar volledig groen
Rabobank gaat voor een volledig groene portefeuille binnen tien jaar. Hierbij kijkt Rabobank niet alleen naar energielabels, zeker ook naar de mate van circulariteit, vitaliteit voor de lokale omgeving en de exploitatie. Nu al is de Rabobank de grootste financier van transformatieprojecten in Nederland; in ruim zes jaar tijd heeft de bank 1,5 miljoen vierkante meter aan vastgoedtransformaties gefinancierd. Ook werd eerder dit jaar bekend dat Rabo Real Estate Finance het project Hyde Park in Hoofddorp gaat financieren; de grootste gebiedstransformatie van verouderde kantoren in Nederland.

Het verduurzamingsbeleid wordt geïntegreerd in het bredere circulaire programma dat er bij de bank loopt. Zo is de bank dit jaar in heel Nederland met de Circular Economy Challenge bezig, waarin zij met 100 klanten in het land op zoek gaan naar een circulair businessmodel. Het doel van de Circular Economy Challenge is ideeën uit de circulaire economie te gebruiken om nieuwe zakelijke kansen te creëren. ‘Samen kijken we naar de keten van een bedrijf en onderzoeken we welk deel circulair ingevuld kan worden. Bouw en vastgoed leent zich daar goed voor vanwege het gebruik van concrete materialen die vaak te hergebruiken zijn,’ aldus Verhagen. Samen met deze en andere partijen waaronder Madaster onderzoekt de bank of ze daarvoor geschikte circulaire financieringsmodellen kunnen ontwikkelen.