Radboudumc klaar voor de zorg van de toekomst met nieuwe gebouw

| Door IVVD

Op 23 april is de nieuwbouw van het Radboudumc officieel van start gegaan. Binnen drie jaar verrijst links van de huidige hoofdingang een gloednieuw gebouw. Dit gebouw vormt een tastbare uitwerking van de langetermijnvisie op huisvesting van het Radboudumc.

Het Radboudumc wil vooroplopen in de vorming van een innovatieve, duurzame en betaalbare gezondheidszorg. Die er ook nog is voor de kinderen van onze kinderen. Dat doen we persoonsgericht en innovatief. En door samen te werken in netwerken. Deze principes zijn vertaald naar een Masterplan met behulp van drie B’s: Bricks (bouwstenen), Bytes (slimme technologie) en Behavior. Dat laatste staat voor een andere manier van (samen)werken. Juist omdat het umc fors investeert in slimme technologie en nieuwe manieren van werken, blijkt het aantal Bricks enorm omlaag te kunnen. Deze slimme aanpak zorgt dat er compacter kan worden gebouwd.

100.000 vierkante meters minder
Afgaande op de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van zorg, onderzoek en onderwijs, ziet het universitair medisch centrum grote voordelen in een intensiever, compacter gebruik van bestaande en nieuwe huisvesting. De compactere bouw bestaat uit 100.000 m2 minder dan de huidige huisvesting. De ontwerpers spreken over ‘vernieuwbouwen’: tegelijk met nieuwbouw een goede samenhang met en tussen de omringende gebouwen creëren. Voor het ontwerp van de nieuwbouw door architect Daniël van den Berg ontving het Radboudumc eerder het internationale BREEAM excellent-certificaat.

“Ons hogere doel is straks binnen bereik”, zegt Cees Buren, lid Raad van Bestuur. “We zijn straks in staat om efficiënter optimale zorg te leveren. Een efficiency die overigens niet ten koste zal gaan van de patiënt of de zorgverlener, onze handen aan het bed.”

Klaar voor de toekomst
Het zorglandschap in Nederland is ingrijpend aan het veranderen. De bevolking vergrijst en de zorgvraag neemt steeds verder toe. Ook de grote toename van beschikbare technologie en nieuwe behandelmethodes vragen om verandering in de zorg, onderzoek en onderwijs en huisvesting van (universitaire) ziekenhuizen. Met deze nieuwbouw, waarbij de ruimtes meer gericht zijn op de gebruikers dan ooit, en met de allernieuwste technologische en logistieke snufjes om de zorg zowel voor de patiënt als voor de zorgverleners te ondersteunen, gaat het Radboudumc op weg naar het meest persoongerichte en innovatieve umc van Nederland.

150 superslimme patiëntenkamers
Noviteit in het nieuwe gebouw zijn straks de 150 slim ontworpen eenpersoons patiëntenkamers. Ze zijn voorzien van een eigen badkamer en slaapruimte voor een mantelzorger. Voor een rustige uitstraling is alle bekabeling weggewerkt in wanden, kastjes en de vloer. Dankzij videoprojectie op de wanden kan de sfeer van de kamer worden aangepast aan de wensen van de patiënt. Ook de inrichting is in een handomdraai aan te passen. Het bed kan bijvoorbeeld verplaatst worden als een patiënt liever naar buiten kijkt of juist niet.

“Bij ons geen ‘one size fits all’. Van elke patiënt stellen we een persoonlijk profiel op dat wordt verwerkt in zijn zorgplan”, aldus hoogleraar chirurgieonderwijs Harry van Goor. “Welke omgeving kunnen we creëren om zijn genezing te bevorderen? Waar wordt hij rustig van? Hoe laat gaat hij normaal naar bed, want dan storen we hem daarna niet meer…”

Ook over doelmatiger werken wordt continu nagedacht. Een simpel voorbeeld in de nieuwbouw van het umc is het feit dat de patiëntenkamers worden voorzien van een tablet, zodat patiënten snel en makkelijk kunnen communiceren met hun verpleegkundige en het thuisfront. Doelgericht communiceren voorkomt onnodig werk: anders dan bij een belsignaal kan de patiënt nu specifiek aangeven wat de vraag is, terwijl de verpleegkundige of voedingsassistente direct adequaat kan reageren.
Designmanager Iris Hobo: “Ik hou van de balans tussen techniek en emotie. Je bent in een ziekenhuis om beter te worden. Voor een doodzieke patiënt is elke onnodige prikkel er eentje te veel. Bij het zoeken naar de menselijke maat balanceren we steeds tussen minimalistisch en maximalistisch inrichten.”

‘Healing environment’
Het Radboudumc kiest voor het principe ‘healing environment’. Gepersonaliseerde kamers met een eigen beleving gelden als belangrijke ondersteunende factoren voor de kansen op herstel. In twee proefkamers werd met medewerking van echte patiënten de best mogelijke kamerinrichting uitgetest. Ook de ruimtes voor medewerkers zijn zoveel mogelijk op de gebruikers toegesneden.

Bouwdirecteur René Bleeker: “Tot op persoonsniveau is van alle beroepsgroepen in kaart gebracht hoe hun werkdag eruit ziet en wat ze daarbij nodig hebben. Met die uitkomsten in de hand faciliteren we straks in het nieuwe gebouw hun nieuwe, optimale werkomgeving.”

In de nieuwbouw spelen licht, lucht, ruimte, uitzicht en een groene omgeving in de vorm van tuinen en dakterrassen dan ook een belangrijke rol. Dat geldt voor zowel de ruimten waar patiënten komen als ook voor de werkomgeving van de medewerkers.

Onthulling kunstwerk start nieuwbouw
Bij wijze van eerste steenlegging heeft burgemeester Bruls het officiële startsein voor de nieuwbouw van het Radboudumc gegeven door niet de eerste steen te leggen, maar door de eerste (bouw)stenen van een kunstwerk te onthullen.

Kunstenares Tanja Smeets is gevraagd om een kunstwerk te maken waarin de verbondenheid van het Radboudumc en zijn omgeving tot uitdrukking komt. Verschillende bij het Radboudumc betrokken partijen zoals patiënten, adviesraden, medewerkers, studenten, de buurt, de stad, samenwerkingspartners, bouwpartijen en andere partijen die aan het Radboudumc verbonden zijn gevraagd ook een bijdrage te leveren aan dit kunstwerk door een voorwerp in te leveren dat voor hen die verbondenheid uitstraalt.

Bouwpartner en adviseurs
Het duurzame ontwerp is door Radboudumc ontwikkeld in samenwerking met bouwpartner FourCare en adviseurs EGM architecten, Deerns, Aronsohn Constructies raadgevende ingenieurs bv, Peutz, Suzanne Holtz Studio, DGMR en ptg advies.