Rapport ABN AMRO over voortgang energietransitie

| Door IVVD

Rapport ABNAMRO energietransitie-400x250Het rapport van ABN AMRO “Energietransitie: laat de zon schijnen” schetst een beeld van de ontluikende ontwikkeling van zonne-energie in Nederland. Die ontwikkeling zal de komende periode naar verwachting doorzetten van een groeimarkt richting volwassenheid. Dat betekent dat een substantiële bijdrage aan het totale energieverbruik geleverd wordt.

Dat kan als:

  1. haalbaarheidsstudies de realisatiegraad van projecten verhogen;
  2. subsidies efficiënt worden gebruikt;
  3. elektriciteitsnetten op de veranderlijkheid van hernieuwbare energie worden ingericht;
  4. subsidies blijven voortbestaan, niet alleen om de groei van hernieuwbare energie te bevorderen, maar vooral om de integratie ervan in de infrastructuur te ondersteunen;
  5. maatschappelijk draagvlak en samenwerking op alle overheidsniveaus de weg vrijmaken voor haar verdere groei;
  6. en tot slot hogere CO2-prijzen en een stringent ontmoedigingsbeleid om hoge CO2-uitstoot tegen te gaan.

Download rapport “Energietransitie: laat de zon schijnen”

Voor meer informatie omtrent de energietransitie lees ook “Uitvoeringsagenda energieakkoord 2018 van de SER”