Reasult behaalt ISAE 3402 type II certificaat

| Door IVVD

reasult-logo-400x200Reasult was al in het bezit van een Type I maar heeft nu ook type II certificaat. ISAE 3402 is de internationale standaard voor uitbesteding en is een waarborg voor een juiste verwerking van financiële- en ICT-processen. Met het ISAE3402 type II verklaring toont Reasult aan dat de maatregelen van interne beheersing en de betrouwbaarheid van de financiële rapportages geborgd zijn in de organisatie.

Wat is ISAE 3402?
ISAE3402 is dé norm voor het controleren van processen. Het is een onafhankelijke accountantsverklaring die aantoont dat interne controleprocessen en beheersmaatregelen goed zijn ingericht. De verklaring bestaat uit twee typen:

  • Type I is een rapportage met verklaring van de accountant over de opzet en bestaan van de beheersmaatregelen. Dit is een momentopname en richt zich op de beschrijving van de processen. In 2016 is Reasult dit proces gestart.
  • Type II is een rapportage over de effectieve werking van de beschreven beheersmaatregelen. Hierin verklaart de accountant hoe deze voor een periode van minimaal 6 maanden hebben gewerkt door meerdere steekproeven te doen. Reasult heeft, om aansluiting te houden bij het proces van haar klanten, haar ‘period under review’ lopen van 01 januari tot en met 31 december.

Om een getrouw beeld te krijgen van de werkelijkheid is de periode van een jaar gekregen. Binnen deze periode worden de beheersmaatregelen uitvoerig getoetst.

Waarborging kwaliteit
Jean-Paul Vossers, directeur bij Reasult, zegt hierover: “We draaien in de top van de Nederlandse vastgoedmarkt mee. Klanten die onze software gebruiken moeten de zekerheid hebben dat we interne controleprocessen en beheersmaatregelen goed hebben ingericht. Dit moet aansluiten op de klantprocessen en op de eisen die ook door hun eigen auditor/accountant gesteld worden. Tevens stellen we hoge eisen aan onze dienstverlening en met de ISAE 3402 type II rapportage bevestigen dat we de genomen interne beheersmaatregelen ook daadwerkelijk uitvoeren.”

De rapportage opvragen?
Reasult laat, naast de ISAE certificering, haar software op meerdere onderdelen certificeren, waaronder NRVT vereisten, waarderingshandboek Woningcorporaties, etc. Reasult blijft hiermee voldoen aan de hoogste standaarden in de markt.
Het ISAE 3402-rapport bevat vertrouwelijke informatie. Tegen een vergoeding is een afschrift van de ISAE 3402 verklaring beschikbaar voor klanten.