Register Duurzame Leefomgeving gelanceerd

| Door Odette Koldewey

Op een nieuw digitaal platform kunnen bouwers, ontwikkelaars en vastgoedpartijen inzicht krijgen in de kwaliteit van de buitenruimte van hun bezit.

Tot nu toe ontbrak het aan gebruiksvriendelijke tools die bouwers en vastgoedpartijen helpen om inzicht te krijgen in de kwaliteit van de buitenruimte van hun bezit. NL Greenlabel ontwikkelde daarom het Register Duurzame Leefomgeving. Hiermee kan voor ieder kavel in Nederland inzichtelijk worden gemaakt wat de kansen en risico’s zijn op het gebied van biodiversiteit, klimaat en gezondheid.

Iedereen die te maken heeft met het ontwikkelen en beheren van kavels, terreinen en gebieden kan op het Register Duurzame Leefomgeving een gebied selecteren en daarvoor een NL Omgevingsscan aanvragen. Deze scan biedt een gedetailleerd inzicht in de kwaliteit van dit gebied. Hoe zit het met hittestress, waterafvoer, luchtkwaliteit en biodiversiteit? Wat zijn de aandachtspunten en wat de adviezen? Zo biedt de scan ook handelsperspectief.

Meetbaar
‘We bieden nu een eerste minimale versie aan’, zegt Lodewijk Hoekstra, mede-oprichter van NL Greenlabel en bekend van tv-programma’s als Eigen Huis & Tuin en De Grote Tuinverbouwing. ‘In het voorjaar van 2023 verwachten we de dienst verder te kunnen uitbreiden. Daarbij willen we vooral de samenwerking zoeken met andere partijen.’

NL Greenlabel is het onafhankelijke label om duurzaamheid in de leefomgeving meetbaar te maken en heeft als missie om in 2030 de waarde van de groen te verdubbelen. Dat doen ze met een netwerk van 200 partners en wetenschappers. ‘We hebben de afgelopen jaren hard gewerkt om een gezonde leefomgeving op de kaart te zetten’, vervolgt Hoekstra. ‘Daarvoor hebben we verschillende meetmethodes ontwikkeld die regelmatig door een wetenschappelijke raad worden getoetst.’

Kwantificeerbaar
‘Met het Register Duurzame Leefomgeving maken we onze inzichten op een laagdrempelige manier toegankelijk voor uiteenlopende partijen. We hopen daarmee thema’s als biodiversiteit, klimaat en gezondheid hoger op de agenda te krijgen bij partijen die belangrijke keuzes over onze leefomgeving zullen maken. Meer groen is nu eenmaal vaak de beste oplossing voor problemen rondom klimaatadaptatie en een gezonde leefomgeving.’

Bij de lancering zei Jeroen van Valen, oprichter en eigenaar Sectie 5: ‘Als je een gebouw verduurzaamt, zie je meteen wat het effect is op de energierekening. Dat is anders bij de vergroening van de leefomgeving. Die baten zijn niet altijd kwantificeerbaar of worden pas veel later zichtbaar.’

Juiste keuzes
Volgens Harwil de Jonge, Directeur Vastgoed bij Heijmans, zijn data tegenwoordig cruciaal. ‘Gebiedsontwikkeling wordt steeds complexer. Om de juiste duurzame keuzes te maken, moeten we gebruik maken van modellen, monitoring en data. Een tool zoals het Register Duurzame Leefomgeving gaat ons daar enorm bij helpen.’

Het Register Duurzame Leefomgeving is o.a. bedoeld voor projectontwikkelaars, vastgoedeigenaren en investeerders, woningcorporaties, parkbeheerders, zorginstellingen, ondernemers en particulieren, banken en pensioenfondsen. Een enkele NL Omgevingsscan kost €2.000,- per terrein.

Het Register Duurzame Leefomgeving gebruikt de meest actuele en nauwkeurige (geo)data die beschikbaar zijn en kan van elke 25x25cm grondoppervlakte in Nederland het grondgebruik inventariseren. De databronnen, richtlijnen en klimaatmodellen die het Register Duurzame Leefomgeving gebruikt zijn o.a. afkomstig van: NL Greenlabel, Kadaster, Cobra groeninzicht, RIVM, Nationaal Georegister, Tygron Geodesign platform. De toegepaste methodiek is wetenschappelijk gevalideerd door de Wetenschappelijke Raad van Advies van NL Greenlabel.