Renovatie sportcentrum Vondersweijde in Oldenzaal

| Door IVVD

Uit de aanbesteding voor het ontwerpteam voor de revitalisering van het sportcentrum Vondersweijde is AGS Architects als winnaar uit de bus gekomen. Rob Christenhusz: “Hiermee is een belangrijke stap gezet in de realisatie van het vernieuwde sportcentrum in Oldenzaal. Ik ben blij dat we nu ook echt aan de slag kunnen”. Het ontwerpteam gaat de komende maanden het voorlopig ontwerp uitwerken. Uiteraard wordt bij het maken van het ontwerp het gebruikerspanel, met daarin vertegenwoordigers van alle groepen gebruikers, actief betrokken.

Voor de gunning van de ontwerpopgave heeft een openbare Europese aanbesteding met voorselectie plaatsgevonden. In totaal hebben drie partijen een inschrijving gedaan. AGS Architects heeft met hun inschrijving de meeste punten behaald. Zij wisten zich te onderscheiden door naast de visie op de ontwerpopgave, ook de belangen vanuit de exploitatie op een overtuigende wijze mee te nemen.

Ontwerpteam
Het ontwerpteam van AGS Architects bestaat naast de architect ook uit technisch adviseurs van Lievense voor de constructie van het gebouw, DWA voor de (zwembad)installaties en DGMR voor bouwfysica en brandveiligheid. Het team heeft in meerdere projecten al met elkaar samengewerkt. In de ontwerpfase gaat het nu eerst om het maken van een voorlopig ontwerp, vervolgens het definitief ontwerp en ten slotte het technisch ontwerp (bestek). De revitalisering moet ervoor zorgen dat het sportcentrum de komende jaren zowel functioneel als technisch weer optimaal inzetbaar is. Het gaat hierbij op hoofdlijnen om groot onderhoud, verduurzaming, het herstructureren van ruimten en het zichtbaar opknappen van het gebouw.

Gebruikerspanel
Het gebruikerspanel komt elke acht weken bij elkaar. In dit panel zitten vertegenwoordigers van o.a. de zwemvereniging OZ&PC, sportverenigingen, maar ook individuele zwemmers, ouders die hun kinderen op zwemles hebben, fitnessleden en vertegenwoordigers van de rug patiëntenvereniging.

Planning
De planning is dat het voorlopig ontwerp voor de zomer gereed is. Zodra het ontwerp gereed is vindt er in het sportcentrum een inloopbijeenkomst plaats voor alle belangstellenden. De verwachting is dat volgend voorjaar de eerste bouwwerkzaamheden beginnen. Er gaat in fases verbouwd worden, om de overlast zoveel mogelijk te beperken.