Renovatie Tattersall, naar het Willemstad van Enschede

| Door IVVD

Na een project van ongeveer 10 jaar rondt woningcorporatie De Woonplaats woensdag 15 mei de renovatie van de wijk Tattersall in Enschede op feestelijke wijze af. Een belangrijke aanleiding om dit project te starten was het thema veiligheid. Eerst is er veel onderzoek gedaan naar de situatie, de mogelijkheden en de wensen van de bewoners. Parallel daaraan werd intensief overlegd met de gemeente en bouwpartijen. In 2016 startte bouwbedrijf Dura Vermeer met de eerste bewonersgesprekken in de wijk en inmiddels zijn de wijk en de 308 woningen onherkenbaar veranderd: van een stenige wijk naar het ‘Willemstad’ van Enschede.

Tattersall: wie, wat waar
Tattersall, onderdeel van de wijk De Bothoven in Enschede, ligt ten oosten van het centrum tussen de Oldenzaalsestraat, Hoge Bothofstraat, Hoog & Droog en de Wilhelminastraat. De wijk is begin jaren 80 gebouwd op de plek waar ooit de machinefabriek van Tattersall & Holdsworth stond. Er staan 308 woningen, deels eengezinswoningen en aan de randen appartementen in de vorm van kasbahbebouwing.

Oldenzaalsestraat voor de renovatie
Oldenzaalsestraat voor na renovatie

Veiligheid
Onder meer door de ligging van de wijk, direct grenzend aan het centrum, en de opbouw, met veel openbare onderdoorgangen en duistere hoeken, was de wijk vooral ’s avonds en ’s nachts een toevluchtsoord voor zwervers, dealers en drugsverslaafden. Dit veroorzaakte niet alleen overlast voor bewoners, maar gaf bewoners ook een groot gevoel van onveiligheid. In 2011/2012 deed een groep studenten van Hogeschool Saxion uitgebreid onderzoek naar de veiligheid in de wijk. Daarbij werd bekeken hoe de wijk verbeterd kon worden en welke maatregelen daarvoor nodig zouden zijn.

Onder meer naar aanleiding van het onderzoek door Saxion en een proef met afsluiten van onderdoorgangen, is besloten om het merendeel van de onderdoorgangen onder de kasbahwoningen af te sluiten. In de nieuwe situatie zijn dit afgesloten portalen behorend bij de woningen geworden, in plaats van openbare ruimte. Om het geheel ruimtelijk te laten ogen koos de architect voor het verplaatsen van alle bergingen, draaien van trappen en het gebruik van veel glas. De bergingswanden zijn voorzien van fotopanelen in verschillende thema’s die zorgen voor meer kleur en diversiteit in de wijk. De bewoners hebben per portiek zelf mee kunnen beslissen over de fotokeuzes.

Renovatie
Wat begon als een wijk met aandacht voor verbetering van de veiligheid door verandering van de bebouwing en openbare ruimte, eindigt als een complete renovatie van de wijk. Naast veiligheid onderscheidden we de speerpunten duurzaamheid, comfort en esthetiek. Een groot deel van de woningen is voorzien van nieuwe badkamers, keukens en toiletten en er is met succes ingezet op het verbeteren van de energieprestatie. In plaats van het voorgenomen energielabel B, kregen de woningen het energiezuinige label A.

Het stenige karakter van de wijk veranderde door het kleurenpalet dat is toegepast op de gevels. Het geeft de woningen meer identiteit en doorbreekt het ooit wat saaie straatbeeld. Daarnaast werden onder andere balkonafscheidingen vervangen, gevels gereinigd, daken vernieuwd, voortuinen voorzien van hekjes, kaders om kozijnen en nieuwe voordeuren geplaatst.

Momenteel doet opnieuw een student integrale veiligheidskunde van Hogeschool Saxion een vergelijkbaar onderzoek naar de veiligheid binnen de wijk. Over enkele maanden worden daar de resultaten van verwacht.

15 mei 2019 rondt De Woonplaats de renovatie op feestelijke wijze af. Bewoners worden getrakteerd op een feestje en krijgen daarmee na een jarenlange en intensieve renovatie hun wijk weer terug.