Rijk biedt 180 miljoen voor versterken regio’s

| Door IVVD

Regionale opgaven gezamenlijk aanpakken: dat is het doel van de Regio Deals. Vanaf maandag 9 september kunnen regio’s hiervoor opnieuw voorstellen aanmelden. Het Rijk stelt daar in totaal € 180 miljoen voor beschikbaar.

De aanmeldtermijn voor nieuwe voorstellen loopt tot 1 december 2019. Na sluiting van deze termijn besluit het kabinet welke voorstellen worden uitgewerkt tot Regio Deals. De voorstellen worden beoordeeld op meervoudigheid van de opgave. Ook houdt het kabinet rekening met een evenwichtige verdeling over het land en met wat er al eerder is gereserveerd voor Regio Deals.

Brede welvaart vergroten
Met het sluiten en uitvoeren van Regio Deals werken Rijk en regio samen om de brede welvaart in alle regio’s in Nederland te vergroten. Daarbij gaat het om de kwaliteit van leven, werken, wonen, ondernemen, veiligheid, leren en recreëren. Sinds de start van het programma in 2018 zijn er al 15 Regio Deals gesloten. Een voorbeeld is de Regio Deal Bodemdaling Groene Hart, die zich richt op de gevolgen van bodemdaling voor de infrastructuur, woningbouw en landbouw. En de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe, die inzet op de verbetering van de leefbaarheid en de economische structuur in de regio.

Gebiedsgerichte aanpak
Binnen een Regio Deal gaan regionale partners samen aan de slag met een gebiedsgerichte aanpak die raakt aan verschillende thema’s. Daarbij zijn overheden, bedrijven en bewoners betrokken, maar ook kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit coördineert de Regio Deals. Dit gebeurt in overleg met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en in samenwerking met andere departementen.

Bron: RVO.nl