Rijksgebouwen over op Nederlandse groene stroom

| Door IVVD

rijksgebouwGreenchoice gaat definitief windenergie leveren aan de Rijksoverheid. Per 3 maart is Greenchoice samen met Eneco, Engie en Nuon geselecteerd om groene stroom te gaan leveren voor duizenden aansluitingen in overheidsgebouwen en -terreinen. In elk geval voor drie jaar (2018 t/m 2020 met verlengoptie) leveren we stroom aan onder meer de Tweede Kamer, DUO, de Koninklijke Bibliotheek en diverse ministeries, aldus Greenchoice. Voor ons gaat het om ruim 250 miljoen kWh. Dit is circa een kwart van het totaalverbruik van het Rijk, vergelijkbaar met 80.000 huishoudens. Bijzonder is dat we uitsluitend stroom gaan leveren die in Nederland is opgewekt. Deze opdracht is voor ons een enorme klapper en we hopen dat de overheid in de toekomst steeds meer energie uit lokale bronnen inkoopt.

Alles uit zon of wind
Het Rijk gaat met deze stap helemaal over op groene stroom. De eis die vanuit hen werd gesteld was dat alles via zogeheten Garanties van Oorsprong uit zon of wind moet komen, dus geen waterkracht meer. De Rijksoverheid wil uiteindelijk zoveel mogelijk zelf stroom opwekken en – uiterlijk in 2030 – alleen nog maar in Nederland opgewekte groene stroom gebruiken: ofwel ‘oranje stroom’.

Greenchoice: alleen Nederlandse stroom
De stroom die wij aan de overheidsgebouwen gaan leveren komt voor 100% uit Nederlandse windmolens. Dat sluit goed aan op onze wens om ook aan grote zakelijke gebruikers uitsluitend stroom te leveren die in Nederland is opgewekt. Voor huishoudens geldt al sinds 2016 dat ze van ons alleen maar Nederlandse groene stroom krijgen.

Steeds groener Nederland
Diane Klok, Commercial Director: “Wij zijn blij met deze principiële duurzame keuze van het Rijk. Deze is cruciaal voor een steeds groener Nederland. Hoe meer grote gebruikers voor lokale stroom kiezen en investeren in duurzame projecten, hoe meer groene stroom er in totaal beschikbaar komt. We hopen dat de overheid bij volgende aanbestedingen nog een stuk meer nadruk legt op de herkomst van de stroom: uit Nederland graag!”

Fors investeren
“Voor ons als écht groene energieleverancier is de opdracht een enorme klapper. De stroom van Greenchoice komt nu al voor 80% uit Nederlandse duurzame bronnen. In 2020 willen we dat ons stroometiket voor 100% uit stroom uit eigen land bestaat. Dat gaat zeker lukken omdat we al jaren fors investeren in duurzame lokale opwek. In zonneweides, op daken, langs snelwegen, in windmolenparken en door samen te werken met tientallen coöperaties,” aldus een trotse Klok.