Rijkskantoor Rijnstraat opgeleverd: energielabel A+++

| Door IVVD

vernieuwing_rijnstraat_8_press_1De verbouwing van rijkskantoor Rijnstraat 8 is begin januari afgerond. Het gebouw is flexibel en duurzaam. Komende maanden wordt het pand gebruiksklaar gemaakt.

Rond de zomer zullen de circa 6000 rijksambtenaren van Buitenlandse Zaken en van Infrastructuur en Milieu, het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) zich vestigen in het kantoor.

De inrichting en het gebruik is flexibel, wat betekent dat de medewerkers ongeacht ongeacht van tijd en plaats kunnen werken. Het pand werd in 1992 opgeleverd en werd destijds als innovatief en duurzaam gebouw gezien.

Sloopmateriaal voor 99 procent hergebruikt
De huidige verbouwing omvatte het slopen van 20 procent van het gebouw, waarvan 99,7 procent is hergebruikt. Zo recycelde onder andere de leverancier van de nieuwe gevel het oude glas. En bij de inkoop van beton werd het gesloopte beton voor recycling aan de leverancier aangeboden.

Energielabel A+++
Om een energiepresatie (EPC) van 0,44 te bereiken is triple glas toepast, evenals zonnepanelen, LED-verlichting en warmte/koudeopslag (WKO). Voor een renovatieproject met vergelijkbare omvang is een EPC van 0,44 niet eerder gerealiseerd.

Ter vergelijking:
– het provinciekantoor Noord-Holland heeft een EPC van 0,5;
– het hoofdkantoor van het Wereld Natuur Fonds in Zeist heeft een EPC van 0,63.

Bij deze norm geldt: hoe lager hoe beter. Een EPC van 0 betekent energieneutraal.

Hiermee behaalt het pand na de renovatie energielabel A+++.