Rijnstate en Overbetuwe tekenen intentieovereenkomst tot bouw nieuwe polikliniek in Elst

| Door IVVD

Vandaag tekenden Rijnstate en de gemeente Overbetuwe een intentieovereenkomst. Hierin staat dat gemeente Overbetuwe de locatie Spoorlaan in Elst reserveert voor Rijnstate. Doel hiervan is dat we een koopovereenkomst kunnen maken voor het bouwen van een nieuwe polikliniek.

In januari maakten we bekend een haalbaarheidsonderzoek te starten naar een vestiging van Rijnstate in de gemeente Overbetuwe. Dit onderzoek loopt nog door tot eind 2019, maar Rijnstate en de gemeente bevestigen met deze intentieovereenkomst het voornemen om de vestiging in Elst daadwerkelijk te gaan realiseren.

Wim van Harten, voorzitter Raad van Bestuur van Rijnstate, en wethouder Wijnte Hol van gemeente Overbetuwe.

Wethouder Wijnte Hol van gemeente Overbetuwe: “Ik zou blij zijn als we zo’n mooi initiatief op deze plek kunnen waarmaken. De poliklinische zorg van Rijnstate is een unieke kans voor deze centrumlocatie, voor zowel onze inwoners als voor onze buurgemeenten. Het geeft namelijk een grote impuls aan de leefbaarheid. Ook andere initiatieven rond deze locatie kunnen zo gemakkelijker waargemaakt worden. Kortom, deze kans willen we graag verzilveren.”

Wim van Harten, voorzitter Raad van Bestuur van Rijnstate: “De afgelopen maanden hebben we veel gesproken met verschillende belanghebbenden. De meesten reageren positief op ons voornemen om ons in Elst te vestigen. Er zijn wel zorgen om de bereikbaarheid van de nieuwe polikliniek vanuit Arnhem-Zuid; dit heeft dan ook onze aandacht. We bekijken samen met de gemeenten of het openbaar vervoer aanpassing behoeft. En mogelijk zetten we zelf vervoersmiddelen in om onze zorg voor iedereen in onze regio goed bereikbaar te houden.”

Volop verder met de voorbereidingen
Beide partijen gaan nu verdere voorbereidingen treffen, zodat we in 2021 kunnen starten met de nieuwbouw. Vanuit Rijnstate werken we verder aan het haalbaarheidsonderzoek, dat onderdeel uitmaakt van een breder onderzoek naar de totale huisvesting van het ziekenhuis. We verwachten dat in het vierde kwartaal van 2019 duidelijk wordt of het plan haalbaar is en het besluit kan worden genomen of het doorgaat. Ondertussen werkt gemeente Overbetuwe aan het bestemmingsplan en de benodigde onderzoeken hiervoor.

Polikliniek van de toekomst
Rijnstate wil in Elst een breed palet van poliklinische zorg aanbieden, dat aansluit op de behoefte van de inwoners van de gemeente, veelal jonge gezinnen. Verschillende medisch specialisten zullen hier spreekuur houden, zoals de kinderarts, gynaecoloog en kno-arts. Ook willen we kleine, veelvoorkomende poliklinische ingrepen uitvoeren op deze locatie. Het streven is om in Elst een toekomstgerichte polikliniek te realiseren, waarin nauw wordt samengewerkt met andere (eerstelijns) zorgverleners en de zorg verleend wordt met intensieve inzet van digitale communicatiemiddelen en nieuwe informatie- en communicatietechnologie.

Wim van Harten: “Wij zien deze nieuwe locatie als een uitgelezen kans om te experimenteren met een innovatieve ziekenhuisvoorziening en daar ook (startende) bedrijven en andere zorgaanbieders bij te betrekken.”