RoosRos ontwerpt Integraal Educatief Kind Centrum in Lichtenvoorde

| Door IVVD

In Lichtenvoorde komt een Integraal Educatief Kind Centrum. In dit gebouw wordt geïntegreerd onderwijs gegeven aan kinderen in het regulier en speciaal (basis)onderwijs. Het biedt ruimte aan kinderopvang, (jeugd)zorg en het ondersteuningsteam van de gemeente. De gemeente schreef een DBME-selectie uit die door het consortium Binx Smartility, RoosRos Architecten en Donker Groen werd gewonnen.

Het IEKC wordt een unieke plek. Will van der Zanden, kwartiermaker IEKC namens de samenwerkende partijen, onderschrijft het belang van een IEKC: “Door de samenwerking van regulier en speciaal (basis)onderwijs met kinderopvang, (jeugd)zorg en het ondersteuningsteam van de gemeente, ontstaat een unieke plek in de gemeente en regio, waar alle disciplines onder één dak samenkomen. De nabijheid van al deze disciplines en de expertise maakt dat kinderen optimaal profiteren en dat er een unieke stage- en opleidingsplek ontstaat. Het is ook mooi dat de buurt heel nadrukkelijk heeft meegedacht in het ontwerp van het gebouw en het inrichten van de buitenruimte. Zo voelt het als een gebouw van ons allemaal.”

In het groen
Het gebouw wordt gesitueerd op een prachtige, groen omzoomde plek midden in Lichtenvoorde. We hebben optimaal gebruik gemaakt van de kwaliteit van de plek. Het gebouw is zodanig ingepast dat rondom prachtige natuurpleinen gerealiseerd kunnen worden en ook het dak gebruikt wordt. Ontmoeten is een van de kernwoorden. Een doorgaande wandelroute op het terrein verbindt alle plekken en geeft toegang tot de verschillende entrees.

Het ontwerp is een antwoord op de natuurlijke omgeving. Een gebouw met heldere, horizontale banden die uitgevoerd worden in vliesgevels en verduurzaamd hout. De vorm van het gebouw geeft identiteit aan de plekken er omheen en markeert ook de duidelijk de entrees die in de oksels zijn opgenomen.

‘In het centrale hart komt alles samen’, vertelt projectarchitect Henno Westeneng. ‘Het is een bijzondere ruimte met een prominente trap. Daarop wordt gelopen, geklommen en gezeten, maar het zal straks ook in gebruik zijn als podium en patio. Bijzonder in het ontwerp is de keuze voor een open leeromgeving die opgedeeld is in vier clusters en rondom het hart liggen. Het ondersteunt de integrale visie op onderwijs, ontwikkeling en zorg. Het bevordert samenwerking en geeft het interieur van het gebouw een dynamische en open uitstraling.’

Losmaakbaar
Vanuit onze visie op duurzaamheid hebben we het gebouw losmaakbaar ontworpen. Zo is onder meer gekozen voor een staal-betonconstructie waaraan de prefab HSB-gevel gemonteerd wordt. De hoge score op duurzaamheid komt ook naar voren in de GPR-score van gemiddeld 8,7.

Naar verwachting wordt het IEKC medio 2021 in gebruik genomen.