Rotterdam: in kwetsbare wijken is stapeling opgaven onbetaalbaar

| Door Odette Koldewey

Rotterdam wil stadsvernieuwingsfonds nu uit grootschalig onderzoek blijkt dat voor
tienduizenden woningeigenaren in de kwetsbare wijken de stapeling van opgaven onbetaalbaar is.

Gemeente wil landelijk stadsvernieuwingsfonds en heeft 3 miljard euro nodig. Een groot deel van de particuliere woonvoorraad in Rotterdam moet toekomstbestendig worden gemaakt. Voor tienduizenden Rotterdamse woningeigenaren in met name de kwetsbare wijken is de stapeling van opgaven onbetaalbaar. Bij deze woningen gaat het bijvoorbeeld om funderingsherstel, achterstallig onderhoud, verduurzaming en de overstap naar aardgasvrij. Dit blijkt uit een onderzoek naar de vitaliteit van 164.000 particuliere woningen in Rotterdam. Rotterdam is de eerste gemeente die zo’n grootschalig onderzoek heeft gedaan.

Bas Kurvers, wethouder bouwen, wonen en energietransitie gebouwde omgeving Gemeente Rotterdam

De gemeente wil samen optrekken met Rotterdamse woningeigenaren en bewoners, en doet een beroep op het Rijk voor steun. ‘De noodzaak tot een nieuwe stadsvernieuwing tekent zich af. De bestaande woningvoorraad moet veel meer aandacht krijgen. Door de krapte op de woningmarkt is een vitale woningvoorraad nog belangrijker. In totaal is in Rotterdam ruim drie miljard euro nodig om zo’n 36.000 woningen van mensen met een kleine beurs toekomstbestendig te maken. Zonder deze investering lopen kosten op en wordt de stapeling van opgaven voor deze Rotterdammers nog groter’, zegt wethouder Bas Kurvers (Bouwen en Wonen).
Mensen met een hoger inkomen hebben over het algemeen budget voor onderhoud van hun huis waardoor die woningen toekomstbestendiger zijn dan huizen van mensen met de laagste inkomens.
Het totaal aan opgaven in de particuliere woningvoorraad is tot aan 2050 begroot op 10,7 miljard euro.

Samen met bewoners optrekken
Vooral de combinatie van achterstallig onderhoud, de noodzaak tot het verduurzamen van woningen en het beperkte besteedbaar inkomen van de eigenaren, maakt dat investeringen te groot zijn voor een deel van eigenaren om alleen te dragen. ‘Dit vraagt om grote investeringen die Rotterdammers met een kleine beurs niet op kunnen brengen’, zegt Kurvers. ‘We willen hen helpen zodat zij comfortabel en met plezier in hun huis kunnen blijven wonen en deze woningen ook hun waarde behouden. Zo ontstaat een duurzame en aantrekkelijke woonstad.’ De afgelopen jaren is de groep particuliere verhuurders sterk toegenomen. Deze groep zal ook moeten investeren in hun bezit om het klaar te maken voor de toekomst.

Vitaliteitsonderzoek
Nieuw aan het vitaliteitsonderzoek is dat de opgaven in de woningvoorraad (van funderingsherstel tot verduurzaming) gebundeld zijn en dat de financiële gevolgen zijn afgezet tegen het gemiddeld besteedbaar inkomen van eigenaar-bewoners. Zo komen gebieden in beeld waar de stapeling van opgaven enorm is en eigenaar-bewoners benodigde investeringen vaak niet kunnen betalen. Dat geldt voor de focuswijken in de gebieden Charlois en Feijenoord en de wijk Lombardijenin gebied IJsselmonde van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ). Ook op de noordoever zijn een aantal kwetsbare gebieden.

Stadsvernieuwingsfonds
Rotterdam pleit al langer bij het rijk voor een stadsvernieuwingsfonds voor het vitaal maken van de particuliere woningvoorraad. Kurvers vindt het nieuwe Volkshuisvestigingsfonds met 450 miljoen euro voor allen in 2021 een mooi begin. ‘Behalve Rotterdam hebben ook andere grote gemeenten te maken met het toekomstbestendig maken van de bestaande woningvoorraad. Ook zij hebben hulp nodig. Het rijk is door de woningnood te veel gespitst op nieuwbouw en vergeet in de achteruitkijkspiegel te kijken. Er moet ook echt meer geld en aandacht komen voor de bestaande woningvoorraad anders zijn er straks te veel achterblijvers.’