Rotterdams Klimaatfonds helpt non-profit organisaties met verduurzamen

| Door Odette Koldewey

Rotterdamse non-profit organisaties kunnen nog tot eind 2022 een financiële bijdrage aanvragen voor een zonnepanelenproject en zo hun energiekosten verlagen en bijdragen aan een beter klimaat.

Wethouder Arno Bonte op het zonnedak van de gloednieuwe locatie van Pameijer in Rotterdam Zuid – foto Rhalda Jansen

‘Binnen de non-profit sector zijn veel organisaties te vinden met een grote stroombehoefte’, zegt de Rotterdamse duurzaamheidswethouder Arno Bonte. ‘Denk aan Verenigingen van Eigenaren (VvE’s), verzorgingshuizen en scholen. Met eigen zonnepanelen kunnen zij vaak in een groot deel van de eigen stroombehoefte voorzien en een zeer rendabele investering doen. Zonnepanelen zorgen niet alleen voor minder CO2-uitstoot, maar ook voor een lagere energierekening. Een win-win-situatie dus.’

Sportclubs, verenigingen en scholen die energie willen besparen of schone energie willen opwekken kunnen hierbij ondersteuning (advies of financiering) krijgen van het Rotterdams Klimaatfonds. Met dit fonds wil de gemeente Rotterdam uiterlijk volgend jaar 4500 nieuwe zonnepanelen op daken van Rotterdamse non-profit organisaties hebben gerealiseerd. Hiermee wordt 8.600 ton CO2-uitstoot bespaart. Zeker de helft van de panelen worden al deze zomer gerealiseerd. Non-profit organisaties die nog gebruik willen maken van het Rotterdams Klimaatfonds kunnen hier nog tot en met het einde van het jaar een aanvraag indienen op.

Heleen Weening, directeur Klimaatfonds

Duurzaam Rotterdam
Heleen Weening, directeur Klimaatfonds roept alle Rotterdamse scholen, stichtingen en verenigingen op mee te doen met het Klimaatfonds. ‘Ook VvE’s en huiseigenaren die zich verenigen maken aanspraak op de bijdrage. Draag bij aan een duurzaam Rotterdam.’ De bijdrage van het Klimaatfonds wordt berekend aan de hand van het aantal ton CO2-uitstoot dat in 15 jaar bespaard wordt. Dit komt neer op ongeveer €30,- per zonnepaneel.

De Rotterdamse zorginstelling Pameijer heeft met steun van het Rotterdams Klimaatfonds op daken van vijf van haar panden in totaal bijna 500 zonnepanelen geïnstalleerd. Hiermee wordt de komende vijftien jaar wel 1063 ton aan CO2-uitstoot bespaard. ‘Duurzaamheid staat bij Pameijer hoog op de agenda’, zegt Vincent Koens, manager vastgoed bij Pameijer. ‘De dagbestedingslocaties kunnen nu mede dankzij de zonnepanelen zelfvoorzienend zijn. We streven ernaar om op al onze eigendomspanden zonnepanelen te leggen.’

Ook op het dak van de onderwijslocatie Pieter de Hoochweg van Hogeschool Rotterdam zijn onlangs 90 zonnepanelen geplaatst met behulp van het Rotterdamse Klimaatfonds. Deze zonnepanelen besparen de komende vijftien jaar 200 ton CO2-uitstoot. ‘Doordat we nu nog meer zonnepanelen hebben, zetten we weer verdere stappen naar een energieneutrale hogeschool’, zegt Wijnand van den Brink, lid van het College van Bestuur van Hogeschool Rotterdam. ‘Naast het verduurzamen van onze bedrijfsvoering heeft ook in ons onderwijs en praktijkgericht onderzoek duurzaamheid een steeds belangrijkere rol.’

Optimaal benutten
Rotterdam wil in 2050 klimaatneutraal zijn. Het doel is om in 2030 750 megawatt piek (MWp) aan zonne-energie gerealiseerd te hebben in de stad. Dat zijn ongeveer 2,7 miljoen panelen. Daarmee kunnen 225 duizend huishoudens van groene stroom worden voorzien. De eind vorig jaar door het college vastgestelde Rotterdamse Leidraad Zonne-energie geeft zowel bewoners als bedrijven en maatschappelijke organisaties richting om zon op daken en gevels van gebouwen en op of langs infrastructuur optimaal te benutten.

De gemeente Rotterdam stimuleert naast non-profit organisatie ook andere doelgroepen actief voor de realisatie van zonnepanelen. Denk aan bedrijven, consumenten, woningbouwverenigingen, of scholen. Ook wordt de potentie van andersoortige zonlocaties zoals parkeerplaatsen, stukken grond, infrastructurele werken, waterpartijen in kaart gebracht. Hierbij wordt de Rotterdamse Leidraad Zonne-energie gehanteerd. Parkeerterreinen van sportverenigingen komen bijvoorbeeld ook in aanmerking voor een bijdrage, mits ze ontwikkeld worden door non-profit organisaties.

Dakscans
De grootste stijging van het aantal zonnepanelen is zichtbaar op Rotterdamse bedrijfsdaken. Speciaal voor deze doelgroep biedt de gemeente sinds vorig jaar gratis dakscans aan waarmee het potentieel voor zonnepanelen op bedrijfsdaken in beeld wordt gebracht. Inmiddels zijn er ruim vijftig dakscans bij Rotterdamse bedrijven uitgevoerd.

De gratis dakscans kunnen worden aangevraagd met behulp van de energievoucher voor ondernemers. Deze kan op drie manieren worden besteed. Naast de gratis dakscan is de voucher inzetbaar voor het uitvoeren van een energiescan met een advies voor de verduurzaming van het bedrijfspand en voor hulp bij het uitvoeren van energiebesparingsmogelijkheden. Het maximaal te besteden bedrag per ondernemer bedraagt €700,- voor één van de drie genoemde opties.

Energiecoöperaties
Als onderdeel van het Rotterdams Klimaatakkoord (RKA) worden in Rotterdam de komende jaren in totaal negentig coöperatieve zonnedaken in de hele stad ontwikkeld. Ieder dak wordt gerealiseerd door lokale energiecoöperaties. In Rotterdam Noord zijn de eerste vier coöperatieve zonnedaken in de stad reeds gerealiseerd. Ook in Zuid zijn we start onder de noemer ‘Zon op Zuid’. Rotterdammers op Zuid kunnen zich verenigen in een energiecoöperatie, die vervolgens een collectief zonnedak aanlegt. Dit project maakt het mogelijk dat iedereen kan meedoen aan de energietransitie en kan delen in de opbrengst, ook mensen met een kleine portemonnee.

‘We gaan in Zuid in eerste instantie aan de slag met de ontwikkeling van negen collectieve zonnedaken’, zegt Arno Bonte, wethouder duurzaamheid. ‘Denk aan daken van scholen, woningcorporaties en kerken op Zuid. Daarvan blijven de stroomopbrengsten in de wijk, zodat iedereen kan meeprofiteren. Voor de aanleg van de zonnedaken worden buurtbewoners die dat willen bovendien opgeleid tot zonnepaneleninstallateur. In samenwerking met WijkEnergieWerkt krijgen zij een opleiding, doen ervaring op en stromen daarna uit naar een baan. Een project volledig van, voor en door de wijk!’

Kijk voor meer informatie en het aanmelden op zonneproject