Routekaart helpt bij verduurzamen maatschappelijk vastgoed

| Door IVVD

De Sectorale Routekaart Gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed is klaar. Die bevat de aanpak voor gemeenten om in 30 jaar hun maatschappelijk vastgoed te verduurzamen. Uitgangspunt is het reduceren van de CO₂-uitstoot met 95%. Daarnaast moeten alle gebouwen aardgasvrij worden gemaakt.

Veel gemeenten hebben al ambities voor het verduurzamen van hun eigen gebouwen en nemen energiebesparende maatregelen. Zo zijn er al volop goede voorbeelden van verduurzaamd maatschappelijk vastgoed. Maar om de doelstelling van 95% CO₂-reductie te bereiken is een hoger tempo nodig. Door nu, op basis van de Sectorale Routekaart, een routekaart voor de eigen gemeente op te stellen krijgt u perspectief om de verduurzaming te versnellen.

In de gemeentelijke routekaart werken gemeenten de eigen opgave en aanpak uit voor de eerste 4 jaar, inclusief de benodigde extra investeringen. Naast vervanging door nieuwbouw of renovatie is een strategie nodig om de gebouwen die voor 2050 nog niet aan vervanging toe zijn, energieneutraal te maken. Het uitwerken van een gemeentelijk de routekaart is niet vrijblijvend. De ervaring die gemeenten opdoen en de resultaten vormen input voor de eerste voortgangsrapportage en herijking van de Sectorale Routekaart in 2022.

Hand in hand met andere opgaven
Er komt veel kijken bij het verduurzamen van bijvoorbeeld zwembaden, buurthuizen, bibliotheken en gemeentelijke kantoorpanden. De scope van de routekaart is het terugdringen van het gebouwgebonden energiegebruik. In de praktijk zal deze verduurzaming hand in hand gaan met andere opgaven zoals het aardgasvrij maken, klimaatadaptatie en circulair bouwen.

Schoolgebouwen
Tegelijk met het vaststellen van de Sectorale Routekaart heeft het VNG-bestuur ingestemd met het advies van het Expertiseteam Onderwijshuisvesting om de Routekaart van het PO/VO te onderschrijven. In deze routekaart is de urgentie van de klimaatopgave benoemd als een katalysator om ook de kwaliteit van schoolgebouwen op peil te brengen. Dit betekent dat VNG en PO/VO-raad samen optrekken in kennisontwikkeling en het oplossen van knelpunten in de onderwijshuisvesting.

Meer informatie
Sectorale Routekaart Gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed
Nieuwsbericht VNG vraagt steun Rijk voor kwaliteit en duurzaamheid scholen