Routekaart Verduurzaming Sport en Sportevenementen

| Door IVVD

Gisteren heeft de sportsector een belangrijke stap gezet in haar bijdrage aan het klimaatakkoord. De Routekaart Verduurzaming Sport werd getekend door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, NOC*NSF, Vereniging Sport en Gemeenten, de provincies en het platform ondernemende sportaanbieders.

Hierin staat hoe de sportsector haar ambities uit het klimaatakkoord in de praktijk zal gaan brengen. De Routekaart is in samenwerking met de VNG, sportbonden, commerciële sportaanbieders, leveranciers, innovators en uitvoerders tot stand gekomen.

Verduurzaming van sport loont, want het investeren in het vrijwel CO2 neutraal maken van een sportaccommodatie kan in minder dan tien jaar worden terugverdiend en de maandelijkse energiekosten dalen direct. De kosten van een lening voor het verduurzamen van sportaccommodaties zijn gunstig, omdat het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een storting van 4 miljoen doet in het Waarborgfonds Sport.

Benieuwd naar de routekaart verduurzaming sport?
download de routekaart verduurzaming sport voor verenigingen
download de routekaart verduurzamen sport voor gemeenten
– of bekijk de animatie