Royal HaskoningDHV werkt samen met gemeente Amsterdam aan leefbaarheid in Zuidoost

| Door IVVD

Royal HaskoningDHV-Amsterdam-400x250Op woensdag 31 januari hebben de gemeente Amsterdam en Royal HaskoningDHV de samenwerking ondertekend om de leefbaarheid van het stadsdeel Amsterdam Zuidoost te verbeteren. Dit stadsdeel, en specifiek de deelgebieden Amstel III, Arenapoort en Bijlmer Centrum, worden verder ontwikkeld. Bestaande wijken, buurten en industrieterreinen worden getransformeerd en in de komende vier tot vijf jaar worden er 10.000 tot 15.000 woningen gerealiseerd in de deelgebieden Amstel III en Arenapoort.

Fotobijschrift: Nout Verhoeven, directeur Ingenieursbureau gemeente Amsterdam, en Anton van der Sanden, directeur Transport & Planning bij Royal HaskoningDHV, tekenden op woensdag 31 januari de samenwerkingsovereenkomst.

“Ons kantoor in Amsterdam werkt al ongeveer 50 jaar aan de leefbaarheid van de stad. Hierdoor kennen we de problematiek en uitdagingen van de stad en de gemeente goed, spreken we ‘dezelfde taal’, beheersen we de belangrijke ‘Amsterdamse werkwijze’ en kunnen we maatwerk leveren indien nodig. We zien dan ook uit naar deze samenwerking, waarmee we onze bijzonder goede relatie met de gemeente Amsterdam en het Stadsdeel Zuidoost verder kunnen bestendigen en van elkaars innovatie kracht kunnen profiteren!”, zegt Jurgen Herbschleb, Hoofd Transport & Planning Amsterdam bij Royal HaskoningDHV.

Amstel III is nu een kantorengebied en wordt getransformeerd naar een woon-werkgebied. Een woongebied vraagt om een heel andere inrichting en ontsluiting. Denk aan meer voet- en fietspaden, een park om te recreëren, andere straatverlichting, et cetera. Ook komt er een grote campus tegenover het AMC voor zo’n 1500 studenten.

Urban Interactive District
Ook het evenementengebied en de Arenaboulevard worden verder ontwikkeld en uitgebreid. Het gebied rondom de Urban Interactive District kavel dat naast AFAS live ligt, wordt autoluw ingericht. Om de extra te verwachten bezoekers te kunnen faciliteren worden ontsluitingswegen, waaronder de Bijlmerdreef, Hoogoorddreef en de Entree opnieuw ingericht. Daarnaast onderzoeken we of de parkeergarages ondergronds kunnen worden verbonden. Dit alles om de bereikbaarheid en veiligheid te kunnen blijven garanderen in dit drukbezochte gebied met een NS-station, AFAS Live, Ziggo Dome, de Amsterdamse Poort èn – niet te vergeten – het EK-voetbal in 2020. Alle geplande evenementen gaan gewoon door als de ‘verbouwing’ in volle gang is.

Samenwerking met gemeente Amsterdam
Het Ingenieursbureau van de gemeente Amsterdam draagt zorg voor de technische advisering in de planvormingsfase en begeleidt de projecten in de voorbereidings- en uitvoeringsfase. De komende opgave in de realisatie van woningen in samenhang met het vergroten van de leefbaarheid, maakt dat gemeente Amsterdam samenwerking met de markt heeft gezocht. Royal HaskoningDHV is dan ook verheugd om op deze gebieden de komende vier jaar als betrouwbare, flexibele en kwaliteitsbewuste partner te fungeren.

“Een rol die ons op het lijf geschreven is, gezien onze 50 jaar ervaring met vele projecten in de stad, zoals de Noord/Zuidlijn, de walmuren in de binnenstad en de realisatie van de nieuwe voetbalvelden voor AFC langs de Boelelaan. Ook in het stadsdeel Zuidoost verbeteren we nu het woon- en leefklimaat in goede samenwerking met organisatieontwikkelaar Martin van den Berg, door te werken aan bijvoorbeeld de woondekken van het winkelcentrum Amsterdamse Poort of de Jongerenhuisvesting Change”, aldus Jurgen Herbschleb.