Ruim 1.500 Zaanse sociale huurwoningen worden groener

| Door IVVD

woningen-zaanstadRuim 1.500 Zaanse sociale huurwoningen worden in 2017 gerenoveerd en krijgen daardoor een beter energielabel. Dat staat in de prestatieafspraken 2017 die de gemeente Zaanstad, zes woningcorporaties en het Huurdersoverleg Zaanstreek donderdag hebben ondertekend.

‘Hiermee zorgen we ervoor dat heel veel huurders in een betere woning wonen, met lagere stookkosten’, zegt directeur-bestuurder Frank van Dooren van woningcorporatie ZVH. ‘Dat is goed voor de betaalbaarheid.’

Betaalbaarheid, kwaliteit en leefbaarheid
Momenteel komen er weinig sociale huurwoningen vrij en dat heeft gevolgen voor de beschikbaarheid van de voorraad sociale huurwoningen. Om dit te verbeteren, hebben de corporaties de aantallen voor verkoop in 2017 teruggeschroefd van 152 naar 118 woningen. In de raamovereenkomst is afgesproken dat in 2020 ten minste 25.100 sociale huurwoningen in corporatiebezit zijn in Zaanstad. Om de sociale huurwoningen zo goed mogelijk te benutten, nemen corporaties in 2017 maatregelen om de doorstroom te bevorderen, zoals tijdelijke huurcontracten voor jongeren en woningdelen voor diverse groepen. Ook pakken de corporaties illegale verhuur steviger aan en zijn afspraken gemaakt over betaalbaarheid van woningen. Ron Kiburg van het Huurdersoverleg Zaanstreek: ’Wij zijn blij met de afspraak dat corporaties in uitzonderlijke gevallen de huur kunnen verlagen, zodat huurtoeslag mogelijk wordt.’

Energiezuiniger woningen
De kwaliteit en de duurzaamheid van de sociale huurwoningen wordt verder verbeterd. In 2017 verbouwen corporaties ruim duizend woningen, waarvan 304 woningen in de wijk Poelenburg. Bijna 1500 woningen krijgen een beter energielabel. In 2017 leveren de corporaties ook 87 nieuwbouwwoningen op in de sociale huur. De ondertekenende partijen zijn de gemeente Zaanstad, Parteon, Eigen Haard, ZVH, Rochdale, Woonzorg Nederland, WormerWonen en Huurdersoverleg Zaanstreek.