Veel ruimte energiebesparing bij woningen en gebouwen

| Door IVVD

woningen-400x250In de woning- en utiliteitsbouw wordt steeds meer energie bespaard. Dat blijkt uit de jaarlijkse monitor Energiebesparing Gebouwde Omgeving van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Toch zijn er nog veel besparings- en opwekkingsmogelijkheden in en rond gebouwen.

De gebouwde omgeving is een grote eindverbruiker van energie in Nederland. De huishoudens en de dienstensector zijn samen verantwoordelijk voor 37% van het finale energieverbruik. Dit energieverbruik is ten opzichte van 2010 met ruim 11% gedaald naar 662 PJ in 2016.

Energiemaatregelen woningbouw
Uit de Monitor blijkt dat in 2016 825.000 huishoudens één of meer energiebesparende maatregelen troffen. Woningeigenaren bespaarden vooral energie door te investeren in een zuinigere ketel of in HR-glas. Ook de populariteit van spouwmuurisolatie en warmtepompen groeit sinds 2013. Het aantal geregistreerde energielabels van woningen steeg in 2016 naar 3,2 miljoen. Ongeveer 60% van de woningen heeft een energielabel C of beter.

Besparingsmogelijkheden
Uit de gegevens van het Kadaster blijkt dat 3 miljoen woningen in 2016 nog geen groen energielabel hadden (C of beter). Daar ligt dan ook het grootste potentieel voor verbetering. Er is vooral nog veel besparing mogelijk in de schil van woningen. In bijna een kwart van de woningen is nog enkel glas aanwezig. In 70% van de woningen kan gewoon dubbel glas vervangen worden door HR++ glas, dat dubbel zo goed isoleert. Ook hebben miljoenen woningen baat bij extra dak-, vloer- en spouwmuurisolatie.

Zonne-energie in utiliteitsbouw
De Monitor geeft ook zicht in de energiebesparing bij utiliteitsgebouwen. In 2016 zijn bij gemiddeld 15% daarvan energiebesparende maatregelen getroffen. Zorg- en onderwijsgebouwen zijn hierin de koplopers. Gebouweigenaren wisten over het algemeen vooral energie te besparen door te investeren in nieuwe installaties.
Ook in de utiliteitsbouw liggen nog veel kansen voor energiebesparing en opwekking. Zo blijkt dat slechts 9% van de onderzochte gebouwen zonnepanelen gebruikt. Dat zou betekenen dat er op 91% van de daken nog ruimte is om zonne-energie op te wekken.

Monitor Energiebesparing Gebouwde Omgeving
RVO.nl laat jaarlijks een onderzoek uitvoeren naar energiebesparing in de gebouwde omgeving. Dit gebeurt in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Het resulteert dit jaar in de Monitor Energiebesparing Gebouwde Omgeving 2016, gemaakt in samenwerking met ECN. Op de website van RVO.nl vindt u meer energiecijfers over gebouwen.

Meer weten?
Energiecijfers gebouwen
Monitor Energiebesparing Gebouwde omgeving 2016