Samen werken in wijken en buurten

| Door Odette Koldewey

FAME Magazine
Ieder jaar brengt de FAME groep een fraai vormgegeven Magazine uit, waarin vanuit verschillende perspectieven een actueel thema wordt belicht met betrekking tot wonen en zorg.
In dit nummer staat het ‘spotlight’ op de term ‘inclusieve samenleving’, dat steeds vaker opduikt als het betere alternatief voor onze verzorgingsstaat. Maar wat is een inclusieve samenleving nou eigenlijk. Hoe geef je daar in de praktijk betekenis aan en worden mensen met een ondersteuningsvraag daar ook daadwerkelijk beter van?

Is de inclusieve samenleving
het betere alternatief
voor onze verzorgingsstaat?

Het Magazine is te bestellen bij info@famegroep.nl of online te lezen …