Samenwerking “Verzorgd wonen” tussen Nieuwegein, corporaties en Zorgspectrum

| Door IVVD

convenantWonen-400x250De gemeente Nieuwegein, woningcorporaties Mitros, Jutphaas Wonen en Stichting Portaal, hebben samen met ZorgSpectrum het convenant ‘Verzorgd Wonen’ getekend. In het convenant is de koers vastgelegd voor het aanbieden van passende en toegankelijke woningen die in combinatie met zorg worden aangeboden aan ouderen en mensen met een beperking.

Langer zelfstandig wonen
Verzorgd Wonen staat voor een model waarbij zowel de woning als de woonomgeving, voldoet aan de wensen en eisen om een woning levensloopbestendig te maken. De gemeente en zorgcorporaties willen hiermee de inwoners van Nieuwegein ondersteunen die (in de nabije toekomst) extra ondersteuning nodig hebben. Wethouder Adriani benadrukte: ”Langer zelfstandig thuis wonen gaat niet vanzelf. Met dit convenant laten de corporaties, ZorgSpectrum en de gemeente zien hoe innovatief je kunt zijn als je echt de handen ineen sluit. De komende jaren kunnen we hierdoor op veel plekken in Nieuwegein woningen geschikt maken en zorg naar woongebouwen toebrengen. Zo kunnen veel meer mensen comfortabel in hun vertrouwde omgeving blijven wonen, ook als ze meer zorg nodig hebben.”

Randvoorwaarden woonomgeving
Verzorgd wonen wordt vooral daar toegepast waar verwacht wordt dat er veel mensen wonen die nu of in de toekomst zorg nodig zullen hebben. Om te bepalen of de directe woonomgeving voor Verzorgd Wonen in aanmerking komt, is bereikbaarheid van winkels en openbaar vervoer belangrijk. Daarnaast is het wenselijk dat er een gezondheidscentrum en buurtcentrum zijn. Ook het informele netwerk van buren, mantelzorgers, vrijwilligers die activiteiten organiseren enz, zijn randvoorwaarden om Verzorgd Wonen tot een succes te maken.

Samenwerking sleutel tot succes
Het tekenen van dit convenant is het resultaat van een succesvolle samenwerking waarin pilots succesvol zijn afgerond en er vol vertrouwen aan nieuwe projecten wordt gewerkt. De bestuurder van ZorgSpectrum Vivian Broex is blij met de samenwerking tussen al deze partijen: “De samenwerking heeft er bijvoorbeeld toe geleid dat het ‘Verzorgd Wonen’ concept in het Wenckebachplantsoen en De Dichter is gerealiseerd door ZorgSpectrum en Jutphaas Wonen. Deze buurt voldoet volledig aan de wensen rondom Verzorgd Wonen. Er is nu een wijkpost in oprichting en er wordt een verpleegkundig spreekuur gehouden. Ook kunnen mensen die er wonen gebruik maken van de zorgverlening van ZorgSpectrum. Zo is er altijd ondersteuning in de buurt voor als dat nodig is. We werken, ook samen met de gemeente en de woningcorporaties aan een vergelijkbare ontwikkeling in de wijk Galecop.”

Toekenning woningen via Woningnet
In overleg met de woningcorporaties wordt een aantal woningen bestemd voor ‘Verzorgd wonen’. Inwoners huren dan zelf de woning, maar kunnen rekenen op zorg en ondersteuning in de nabije omgeving. Deze woningen maken dan onderdeel uit van een groter, toegankelijk complex. Aanpassingen in deze woningen zijn bijvoorbeeld het weghalen van drempels, het creëren van stroeve vloeren, meer ruimte voor het plaatsen van scootmobielen, automatische deuren enz.