Saxenburgh Groep en ABN Amro tekenen overeenkomst voor bouw ziekenhuis

| Door IVVD

saxenburgh-groep-nieuwbouw-400x250De Saxenburgh Groep en ABN Amro hebben op maandag 28 augustus 2017 een kredietovereenkomst getekend voor de nieuwbouw van medisch centrum vechtdal. Met deze overeenkomst is de financiering van het nieuwe ziekenhuis gegarandeerd en kunnen de voorbereidende werkzaamheden starten. De planning is dat het ziekenhuis in 2020 in gebruik wordt genomen.

Compact en duurzaam
Het nieuwe ziekenhuis is compact en duurzaam. Dit betekent dat er een grote interne flexibiliteit is en dat het streven is om binnen de kaders van het budget het meest duurzame ziekenhuis te bouwen. Hierbij gaat het om beperking van de energievraag, het gebruik van duurzame energie en een efficiënt gebruik van fossiele brandstoffen.

Regionale binding
Met het nieuwe ziekenhuis behoudt de regio basiszorg inclusief spoedeisende hulp en intensive care. De sterke binding met de regio is zichtbaar in Vechtdal Vitaal en het nieuwe anderhalvelijnscentrum in Coevorden. In beide projecten werkt het ziekenhuis nauw samen met huisartsen, zorgverzekeraar en gemeenten aan de verbetering van de gezondheid in de regio.