Scholen op koers naar 2030

| Door IVVD

Scholen op Koers naar 2030 is een programma van Kenniscentrum Ruimte-OK. Met dit programma richten zij zich op verduurzaming van schoolgebouwen. Ze delen praktische kennis over huisvesting en financiering en helpen u de juiste vragen te stellen. Zo werken we aan betere kwaliteit huisvesting en een gezonde exploitatie in het onderwijs.

Wat kunnen ze voor u betekenen?
Klimaatakkoord, vermindering van CO2-uitstoot, verduurzaming van gebouwen. Komende jaren komen er allerlei ontwikkelingen op u af. Ontwikkelingen die in uw bredere opgave met betrekking tot de onderwijskwaliteit moeten passen.

Als schoolbestuurder, facilitair manager of beleidsambtenaar onderwijshuisvesting of duurzaamheid wilt u daarom natuurlijk een aanpak hebben voor uw schoolgebouw(en). Een aanpak op portefeuilleniveau waarin ook is opgenomen hoe u op een slimme manier met verduurzaming aan de slag gaat. Scholen op Koers naar 2030 en met name de experts helpen u daarbij. Met als doel: vanuit de bredere opgave die er ligt u een stap verder brengen. Door inzet van experts, kennisdocumenten en startbijeenkomsten.

Meer informatie is te vinden op www.scholenopkoersnaar2030.nl