School vergroent schoolplein en iedereen kan er gebruik van maken

| Door Odette Koldewey

Het Stedelijk Gymnasium in Breda gaat haar buitenruimte vergroenen en maakt die publiek toegankelijk. Hiermee draagt het schoolplein bij aan de vorming van een langgerekt stadspark.

Breda is bezig om van de singels een aaneengesloten stadspark te maken van zes kilometer lang. Het Stedelijk Gymnasium grenst aan twee singels. “De school wilde het groen en de natuur van de singels het schoolplein op trekken en zo de singels met elkaar verbinden”, vertelt wethouder Tim van het Hof over het plan om het schoolplein te vergroenen en ook meteen publiek toegankelijk te maken. “Daar hebben ze ook wel rekening mee gehouden bij de inrichting van het schoolplein. De toegang tot het voorplein is heel ruim opgezet. Als je straks langs het singelpark wandelt, loop je op een heel natuurlijke manier over het schoolplein.” Het is best gedurfd, je schoolplein openstellen voor iedereen, daarom kan een deel van het plein ’s nachts worden afgesloten. De rest van de tijd is het een groene verblijfsplek tussen de bestaande parken het Chassépark en het Valkenberg.

Tim van het Hof, wethouder Stedelijke Ontwikkeling, Vastgoed, Klimaat en Regionale Samenwerking, Gemeente Breda

Hittestress
De school krijgt groene gevels en er komt een daktuin. Verder worden de stenen op de parkeerplaats vervangen door grasbetontegels en wordt het voorplein groen ingericht. Langs de randen zijn er straks ecologische borders en een mussenhotel. “De singels zijn ook een ecologische verbindingszone, we vinden biodiversiteit heel belangrijk in onze stad”, vertelt Van het Hof.

Net als veel andere steden spelen in Breda naast biodiversiteit ook thema’s als klimaatadaptatie en hittestress. Dat Breda een historische binnenstad heeft, maakt dat niet altijd even gemakkelijk. Op warmtedagen is de binnenstad door de verstening enkele graden warmer dan in de buitenwijken. “In nieuwe wijken kunnen we meteen vergroenen, maar dat is ingewikkelder in de binnenstad. Daar waar het kan, proberen we toch te vergroenen. Ondernemers in de binnenstad willen groene gevels, scholen als het Stedelijk Gymnasium leveren hun bijdrage en wij proberen waar het kan ook de openbare ruimte te vergroenen. Door bepaalde gedeelten autoluw te maken, maak je daar meer ruimte voor vrij.”

Groenkompas
Vorig jaar heeft de gemeente het Groenkompas vastgesteld, dat zijn de richtlijnen voor vergroening in Breda. Daar zijn verenigingen en individuen die bezig waren met de vergroening van de stad bij betrokken. Inmiddels is er een community ontstaan van mensen op allerlei manieren proberen bij te dragen. “We zijn er als gemeente supertrots op dat de inwoners, maar ook het Stedelijk Gymnasium, het zelf dragen.” Zij zien zelf ook de voordelen van vergroening in.

De gemeente, de woningbouwverenigingen, groenopleiding Curio en enkele hoveniers hebben huurders bijvoorbeeld hulp aangeboden om hun versteende tuinen aan te pakken, vertelt Van het Hof. “Ze kregen een groen dak op de aanbouw en de tegels zijn vervangen door planten. Mensen kunnen nu weer prettig in hun tuin kunnen zitten op een warme zomerdag. Meer groen maakt je gezond, maakt je gelukkig en het ziet er gewoon mooier uit.”

Verbinding
Curio is ook betrokken bij de vergroening van de buitenruimte van het Stedelijk Gymnasium. “Dat is mooi; de school neemt het initiatief en wij proberen dat te faciliteren met middelen, maar ook door de verbinding met kennisinstellingen. De studenten van Curio hebben het tuinontwerp en het beplantingsplan gemaakt en een aantal andere leerlingen die de hoveniersopleiding doen, gaan de hoveniers van de Donker Groep uit Etten-Leur helpen bij de uitvoering. Het is fijn dat we Curio in de stad hebben zitten; de opleiding helpt de gemeente bij heel veel vergroeningsprojecten. Wij kunnen die studenten stageplekken en stageopdrachten bieden, zodat ze aan hun eigen stad kunnen meebouwen.”