Wat is er vandaag nodig voor het schoolgebouw van morgen?

| Door Melissa van Houwelingen

Lef, ambitie en leiderschap. Dat is wat nodig is om de uitdagingen in het funderend onderwijs het hoofd te bieden. Van zowel gemeenten als schoolbesturen. Het vraagt ook om inzicht in de vele landelijke praktijkvoorbeelden, die als best practice kunnen dienen.

De uitdagingen in het funderend onderwijs stapelen zich op. Toekomstbestendige, gezonde, inclusieve en duurzame scholen vragen om een intensieve samenwerking van gemeenten, schoolbesturen en marktpartijen. Om tot een versnelling en kwalitatieve verbetering te komen van de aanpak rolt het ministerie van OCW, samen met de PO-Raad, VO-raad en de VNG het Programma Onderwijshuisvesting uit.

Kennispanel Onderwijshuisvesting

Onlangs organiseerden we het IVVD kennispanel waarin we de thema’s die spelen rond onderwijshuisvesting, vanuit verschillende perspectieven, onder de loep namen. In gesprek met Tanja, Koert, Sibo, Gerhard, Marco, Derk Jan en Mark blijken de thema’s en doelen helder in beeld. Onderwijshuisvesting moet ingericht zijn voor modern, inclusief onderwijs. Circulair gebouwd en (bijna) energieneutraal. Met een gezond binnenklimaat en flexibel voor toekomstige ontwikkelingen.

De weg naar die doelen blijkt niet altijd even helder. Het blijft een complexe opgave, waar het kennispanel wel degelijk een aantal oplossingsrichtingen voor ziet. Wat er vooral moet gebeuren is dat we moeten stoppen met het ingewikkeld maken van de onderwijshuisvestingsopgave. Niet langer vasthouden aan het verzuilde organisatiemodel en ons laten beperken door wet- en regelgeving of schijnbare tegenstellingen. Gemeenten en scholen moeten (meer) begrip hebben voor elkaars werelden, inzien dat we allemaal streven naar een optimaal resultaat.

Welke oplossingsrichtingen ziet het panel nog meer?

  • Beter samenwerken en ontschotten
  • Een integrale en gebiedsgerichte aanpak
  • Onderwijshuisvesting laten bijdragen aan het oplossen van andere maatschappelijke issues
  • Benutten van nieuwe wegen voor financiering en exploitatie
  • Circulariteit en (sociale) duurzaamheid

Het vraagt lef, ambitie en leiderschap. Van gemeenten en schoolbesturen. Het vraagt ook om inzicht in allerlei voorbeelden uit het land, die als best practice kunnen dienen. Niet zelf het wiel uit willen vinden, maar leren van elkaar.

Vanuit IVVD vinden we het enorm belangrijk om sector breed over maatschappelijk vastgoed in gesprek te gaan. Wat zijn de urgenties? Welke voorbeelden verdienen het podium? Welke concrete stappen kunnen worden gezet? Door kennis en mensen met elkaar te verbinden, dragen we bij aan het realiseren van toekomstbestendig vastgoed en creëren we maatschappelijke meerwaarde.

De bovengenoemde oplossingsrichtingen vormen de leidraad voor het programma van de onderwijsvastgoeddag op 25 september as. Bekijk het programma hier.

IVVD organiseert verschillende kennispanels rond zorgvastgoed, onderwijshuisvesting, gemeentelijk vastgoed en corporatievastgoed. Geïnteresseerd om daaraan bij te dragen? Neem contact op met michel.keizer@ivvd.nl

 

Aan het kennispanel Onderwijshuisvesting namen deel:

Tanja van Nes, Koert Klevant Groen, Sibo Arbeek , Gerhard Jacobs, Marco van Zandwijk, Derk Jan Postema en Mark Boschman