Schoolgebouwen in Amsterdam-Noord getransformeerd in socialehuur woningen

| Door IVVD

De Stek Noord is geopend: twee voormalige schoolgebouwen in Amsterdam-Noord, getransformeerd tot 34 woningen. Ze worden met tijdelijke contracten verhuurd aan jonge statushouders en starters (18–27 jaar). Een gemengde woonvorm, waarbij community building centraal staat.

Voor Stadgenoot is dit het tweede complex met deze woonvorm. De eerste was Stek Oost in de Watergraafsmeer (250 woningen, geopend in december 2018). Drie ‘stekken’ zullen nog volgen: in Zuid, West en Nieuw-West. Het concept is geënt op Startblok Riekerhaven van collega-corporatie De Key met als woonvorm community building, waarbij jonge mensen elkaar helpen. Bij de selectie van kandidaten wordt goed gekeken naar hun motivatie om de community een succes te maken.

Marien de Langen
Marien de Langen, bestuurder van Stadgenoot, bij de opening: “De formule van Stek slaat aan. Gemotiveerde jonge mensen met een Nederlandse achtergrond wonen in één gemeenschap met jonge statushouders. Ze leren van elkaar en de een helpt de ander op weg. We gaan de formule verder oprekken. In de voormalige Lucasschool gaan we volgend jaar onderzoeken of een uitgekiende mix van studenten met jongeren uit de buurt ook werkt.”

Wethouder Laurens Ivens
Wethouder Laurens Ivens (Bouwen en Wonen), ook bij de opening aanwezig: “Het is hartstikke mooi dat er meer woningen komen met een mengvorm van starters: jongeren, studenten en statushouders. Zij hebben net als vele Amsterdammers last van het nijpende woningtekort in onze stad. Aanvankelijk stonden op deze locatie drie panden op de lijst om te transformeren tot woningen. Buurtbewoners wilden graag ook één pand behouden voor maatschappelijke functies zoals taal- en yogalessen en boden mij een petitie aan. We hebben uiteindelijk ons besluit hierop aangepast en een pand behouden waar de buurt dit soort activiteiten kan organiseren. Ik ben trots dat we er samen met de buurt uit zijn gekomen en dat we vandaag met elkaar de opening vieren.”

Community building
De bedoeling is dat de bewoners van Stek Noord samen een community opbouwen. Alle bewoners zetten zich daar minimaal één uur per week voor in. Er is een gemeenschappelijke huiskamer waar samen gegeten kan worden en de bewoners onderhouden samen de moestuin. Iedereen krijgt een buddy toegewezen. Vaak is dat de buurman of buurvrouw, die helpt met praktische zaken, zoals de weg vinden in de buurt of het vertalen van een brief. In elk gebouw wonen twee ‘community builders’, zij zijn de gangmakers, bewaken de gemaakte afspraken en houden in de gaten of het goed gaat met iedereen.

Gemengde huisvesting
Bij het toewijzen van woonruimte aan statushouders kiest Stadgenoot altijd voor gemengde huisvesting. Dat is doorgaans in doorsnee wijken, in woningen die vrijkomen als er iemand verhuist. Ook als aparte complexen worden gerealiseerd, zoals nu bij Stek-Noord, kiest Stadgenoot voor een goede balans tussen statushouders en andere woningzoekenden.

Vastgoedovereenkomst met gemeente
Stek Noord is een van de locaties uit de vastgoedovereenkomst van december 2017 tussen gemeente en Amsterdamse woningcorporaties. Zes gemeentelijke panden werden overgenomen om te transformeren tot meer dan 200 sociale huurwoningen, met name bedoeld voor de huisvesting van jonge woningzoekenden en statushouders.