Sectoren slaan handen ineen om vastgoed te verduurzamen

| Door IVVD

Er komt een kennis- en innovatieplatform om instellingen en organisaties te helpen bij de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed. Hierin bundelen organisaties uit onderwijs, sport, zorg, monumenten en musea hun krachten. Zij gaan kennis over verduurzamen uitwisselen en innovaties bevorderen. Zo ondersteunen zij bestuurders en gebouweigenaren in deze sectoren.

CO2- uitstoot gebouwen verminderen
Het platform komt voort uit afspraken vanuit het Klimaatakkoord om de CO2-uitstoot te verminderen. Het doel is om in 2030 49% minder CO2 uit te stoten ten opzichte van 1990. Voor monumenten is dat 40%. Hiervoor moet de gebouwde omgeving flink verduurzamen. Een derde van het energieverbruik in de gebouwde omgeving komt van niet-woningen zoals kantoren, ziekenhuizen en scholen. De maatschappelijke sectoren willen het goede voorbeeld geven en het verduurzamen van gebouwen versnellen.

Kennis en innovatie bevorderen
TNO, Stimular/MPZ, Kenniscentrum Sport, Ruimte-OK, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) werken samen binnen het platform. Zij willen gezamenlijk kennis over bewezen maatregelen vergroten en onzekerheden over verduurzamen wegnemen. De betrokken kennisinstellingen zullen bijvoorbeeld praktijkvoorbeelden delen en vragen beantwoorden. Het kennisnetwerk bevordert ook de ontwikkeling van innovaties en nieuwe technologieën.

Doorvertaling per sector
Naast gemeenschappelijke onderwerpen heeft iedere sector te maken met specifieke vragen. Een monumenteigenaar moet bijvoorbeeld rekening houden met de specifieke eigenschappen van een gebouw. En een gebouweigenaar of bestuurder van een zorginstelling heeft weer andere uitdagingen dan een bestuurder van een sportclub. Door ervaringen uit te wisselen en samen te werken kunnen de sectoren hun uitdagingen beter oppakken. Vervolgens zorgt elke betrokken kennisinstelling voor de vertaling van informatie naar de eigen achterban.

Meer informatie
Algemene informatie over verduurzamen van gebouwen in de maatschappelijke sector, zoals duurzaam beheer en onderhoud van gebouwen, maatschappelijk verantwoord inkopen en wet- en regelgeving vindt u op: www.rvo.nl/maatschappelijkvastgoed