Serieus werk maken van gezonde gebouwen

| Door Odette Koldewey

Gezonde gebouwen zijn makkelijker haalbaar dan veel mensen denken. Het gaat niet noodzakelijkerwijs om grote investeringen. Met simpele oplossingen zijn al grote slagen te maken

Duurzame en gezonde gebouwen huisvesten gelukkige gebruikers die meer energie hebben, gezonder zijn en meer presteren. Dat is de heilige overtuiging van Paul Wessels, oprichter van Blue Module. Zijn missie is om gebouweigenaren die serieus werk willen maken van duurzaam en gezond vastgoed te helpen hun data op orde te krijgen.
Gebouwbeheerders en beleggers willen met hun vastgoed al jaren goed scoren op de thema’s energie en materiaalgebruik.

Volgens Paul Wessels van Blue Module is er een tweede revolutie in duurzaamheid gaande die draait om gezondheid. ‘Steeds meer gebouweigenaren willen impact hebben met Environmental Social Governance (ESG). De zachte waardes environmental en social worden steeds belangrijker naast de harde en economische waardes die we altijd gewend zijn te hanteren. Maar hoe maak je die zachte waardes tastbaar? Bij dat vraagstuk probeert Blue Module te helpen.’

Paul Wessels, oprichter Blue Module

‘De oplossing is een dedicated database waarin gebouwbeheerders deze data kunnen verzamelen en managen.’

Dedicated database
De organisatie van de data rondom de gezondheidsthema’s is cruciaal volgens Wessels. ‘De oplossing die wij bedacht hebben, is een dedicated database waarin gebouwbeheerders deze data kunnen verzamelen en managen.’ Partijen kunnen bij Blue Module een eigen gespecialiseerde database creëren. Één plek voor het projectmanagement, capaciteitsplanning en urenregistratie in een gecentraliseerde database met alle gegevens betreffende de gezondheid en duurzaamheid van een gebouw.
Blue Module werkt hierbij met internationale standaarden zoals WELL, Fitwel en BREEAM, waarbij WELL en Fitwel echt over gezondheid gaan. Wessels: ‘Maar we werken bijvoorbeeld ook met GRESB, een benchmark voor institutionele beleggers. Gebouwbeheerders hoeven dus niet zelf uit te vinden hoe ze moeten meten in een gebouw en waarnaar ze moeten kijken. Daar gebruiken we bewezen standaarden voor.’

Permanente aandacht nodig
Gezondheid en veiligheid van gebouwen vereisen volgens Wessels steeds meer permanente aandacht nu de gebruikers, overheid en organisaties als Milieudefensie de eisen opschroeven. ‘Daar moeten gebouwbeheerders en vastgoedmanagers permanent bewijs voor leveren, hard bewijs. Ze moeten rapporteren aan huurders, certificerende instellingen, de overheid, banken en aandeelhouders. Dat betekent dat de vraag naar deskundigheid en kennis op dit gebied sterk aan het toenemen is. Ook zie je dat de behoefte om te kunnen samenwerken in vaak complexe projecten steeds meer toeneemt.’

Met een gespecialiseerde database bij Blue Module kunnen gebouwbeheerders de prestaties rond gezondheid en duurzaamheid intern en extern rapporteren. Alle betrokken afdelingen werken hierbij met dezelfde informatie en dus is de kans op fouten minimaal. Bovendien kunnen projecten rond duurzaamheid en gezondheid geïntegreerd worden, wat de kosten aanzienlijk verlaagt.

Simpele oplossingen
Gezonde gebouwen zijn makkelijker haalbaar dan veel mensen denken, stelt Wessels. ‘Het gaat niet noodzakelijkerwijs om grote investeringen en er hoeft in de meeste gevallen geen dure hardware aangeschaft te worden. Het gaat er vooral om goed te kijken naar wat je hebt en hoe je dat beter kunt laten functioneren. Zo kunnen installaties in veel gevallen beter worden ingesteld en procedures rond schoonmaak strakker ingericht. Met simpele oplossingen zijn al grote slagen te maken.’

Masterclass Gezonde Gebouwen