Slechts een op de drie gemeenten heeft een woonzorgvisie

| Door Odette Koldewey

Slechts een derde van de Nederlandse gemeenten heeft een woonzorgvisie voor de komende jaren. Dit blijkt uit een nul-meting van de Taskforce Wonen en Zorg. Er moet volgens de Taskforce de komende jaren nog veel werk verzet worden om tot voldoende woonzorgvormen voor ouderen en andere kwetsbare groepen te komen.

Taskforce Wonen en Zorg heeft begin dit jaar een nul-meting gedaan onder alle Nederlandse gemeente en woningcorporaties. Daaruit kwam naar voren dat een ruime meerderheid van de gemeenten nog geen woonzorgvisie op papier heeft staan. Ongeveer de helft van alle 355 gemeenten heeft wel een analyse van de woonzorgopgaven, maar nog geen concrete visie. De Taskforce pleit dan ook voor een inhaalslag.

Belangrijke bouwstenen
‘Om lokaal de juiste keuzes te maken, zijn een woonzorganalyse en een woonzorgvisie belangrijke bouwstenen’, stelt Hans Adriani, voorzitter van de Taskforce. ‘De nul-meting laat zien dat er nog zo’n tweehonderd woonzorganalyses gemaakt moeten worden. En dat is pas het begin.’ Daarna moeten bindende prestatieafspraken worden gemaakt én de plannen uitgevoerd, stelt de Taskforce.

Voor het zover is, moet er nog veel gebeuren. Gemeenten moeten zich volgens Adriani beseffen dat samenwerking tussen het sociaal en ruimtelijk domein essentieel is. Gemeenten moeten bovendien de regie pakken. Iets wat nu overduidelijk nog te weinig gebeurt. Het blijkt in de praktijk ingewikkeld om partijen met verschillende belangen bij elkaar te brengen, beschikbare ruimte te vinden en de realisatie nieuwe woonzorgvormen financieel rond te krijgen.

Potentie benutten
Adriani: ‘Wij zien in de uitkomsten van de nul-meting een bevestiging van onze rol. De Taskforce en onze ambassadeurs gaan na de zomer actief het land in om beweging te organiseren en gemeenten te helpen bij hun opgave.’ Her en der zijn er volgens de Taskforce wel al goede voorbeelden. ‘Die potentie moeten we zien te benutten.’ Wijk bij Duurstede is volgens de voorzitter van de Taskforce een van die goede voorbeelden. Bij sociale woningbouw en renovatie wordt er in deze Utrechtse gemeente levensloopbestendig gebouwd. Er is daarnaast een preventieagenda met afspraken rond signalering, zorg en ondersteuning van kwetsbare inwoners. De gemeente werkt daarin samen met woningcorporaties, wijkteams en zorginstellingen.

Bestuurlijke tafels
De analyses, visies en prestatieafspraken moeten volgens Adriani lokaal gemaakt worden. In iedere gemeente zijn daar bestuurlijke tafels voor nodig. Tafels waaraan bestuurders van zorgorganisaties, woningcorporaties en gemeenten in gesprek gaan over de woonzorgopgave. De Taskforce werkt met veertig ambassadeurs die dit gesprek op lokaal niveau aanjagen.

De Taskforce Wonen en Zorg is een initiatief van de VNG, Aedes, ActiZ en de ministeries van VWS en Binnenlandse Zaken. De Taskforce is vorig jaar opgericht en wil in het hele land gemeenten, woningcorporaties en zorgorganisaties met elkaar in gesprek laten gaan over de omvang en de aanpak van de woonzorgopgaven.