Snel inzicht in kosten en baten renovatieprojecten

| Door Dieuwke van Vuure

Woningcorporaties staan voor steeds complexere renovatie- en transformatieopgaven. Dat zijn vaak lastige projecten waarbij kosten en baten goed tegen elkaar afgewogen moeten worden. Saint-Gobain Integral Project Solutions ontwikkelde samen met OMRT een parametrisch beslismodel, CONNECT, om dit proces te vereenvoudigen en inzichtelijk te maken.

Er is in Nederland een groot tekort aan woningen. Nieuwbouwprojecten komen bovendien moeilijk van de grond. Steeds vaker wordt er daarom gekeken naar mogelijkheden voor uitbreiding en verduurzaming van de bestaande voorraad. Voor woningbouwcorporaties, vastgoedinvesteerders, ontwerpers en uitvoerende partijen zijn dit vaak complexe opgaven. Door een gebrek aan inzicht in de integrale effecten van voorgestelde maatregelen blijken gerenoveerde woningen achteraf regelmatig minder energiezuinig, duurzaam of comfortabel dan vooraf bedacht. CONNECT biedt dit inzicht wel. Via een 3D interface worden direct de effecten van de gekozen maatregelen inzichtelijk gemaakt.

Bewoner centraal
Michiel Susebeek, solution manager en één van de ontwikkelaars van het nieuwe platform: ‘We willen samen met de bewoners, vastgoedeigenaren, ontwerpers en uitvoerende partijen gezonde en duurzame woonomgevingen realiseren. Dat kan alleen als we vanuit een integraal perspectief kijken naar de verbeteropgave van een gebouw, vastgoedportefeuille of wijk. Met OMRT hebben we het beste van twee werelden samengevoegd: de geavanceerde parametrische technologie van OMRT en de integrale aanpak, praktijkkennis en oplossingen van Saint-Gobain. Met het platform kunnen we nieuwe inzichten bieden in bijvoorbeeld CO2-impact van materialen, risico’s van geluid en oververhitting of total cost of ownership.’

Michiel Susebeek: ’Met CONNECT bieden we een integraal perspectief op renovatie- en transformatieprojecten’

Verbeterscenario’s
De parametrische technologie in het beslismodel maakt het mogelijk om voorafgaand aan een renovatie of transformatie virtueel aan alle verbeterknoppen te draaien. Susebeek: ‘Zo kunnen we met CONNECT een integraal perspectief bieden op wat de positieve en negatieve effecten zijn van een verbeteringreep voor het menselijk welzijn, duurzaamheid en kosten.

Met ons beslismodel kunnen we wel duizend verbeterscenario’s met praktische modulaire oplossingen beoordelen. Zowel voor de gebouwschil als voor de inbouw en installaties.’

Marloes Meer, business developer renovatie en transformatie bij Saint-Gobain: ‘Deze aanpak zorgt voor een veel efficiënter proces omdat alle praktijkkennis, materialen, data en berekeningen zijn samengebracht in een integraal model. Rekening houdend met de ambities van de opdrachtgever kunnen we samen verbeterscenario’s opstellen en razendsnel honderden varianten doorrekenen. Door de uitkomsten te filteren aan de hand van prestatie-indicatoren komen we binnen enkele weken tot het gewenste resultaat.’

Future planning
Met CONNECT ontstaat er volgens Meer een nieuwe manier van samenwerken waarbij vastgoedeigenaren en uitvoerende partijen worden ontzorgd. ‘Want ze hebben niet altijd voldoende tijd en mensen beschikbaar om complexe projecten goed uit te werken. Met ons beslismodel kunnen we ze meenemen in dit proces en sneller de diepte in gaan om ambities scherper te stellen en te toetsen. Daarnaast kunnen we ze adviseren op zaken waar ze wellicht nog niet over na hebben gedacht, zoals de relatie tussen energiegebruik, comfort, circulariteit en investeringskosten. Zo ontstaat er een gedegen advies met variatiestudies dat verder gaat dan een algemeen advies. En dat binnen drie weken.’

Corporaties kunnen met het beslismodel van Saint-Gobain werken aan future planning voor de hele vastgoedvoorraad. Meer: ‘Het wordt met CONNECT makkelijker om treintjes op te zetten voor een seriematige aanpak van renovatie- en transformatieprojecten. Zo ontstaan er een op maat gemaakte aanpak waarbij dezelfde partijen samenwerken en steeds beter op elkaar ingespeeld raken. De visuele weergave in de interface maakt het proces bovendien inzichtelijk voor het hele bouwteam. Ook dat maakt de sturing makkelijker.’

Marloes Meer: ‘Alle praktijkkennis, materialen, data en berekeningen zijn samengebracht in een integraal model’

Optop-module
Het CONNECT platform van Saint-Gobain is gelanceerd tijdens PROVADA 2023. In oktober is het eerste project van start gegaan waarbij het beslismodel werd toegepast. Susebeek: ‘Dit betrof een renovatie- en optopproject dat we hebben gefinetuned met Era Contour en KAW Architecten. Speciaal voor dit project hebben we samen met Arcadis en W/E adviseurs een optop-module ontwikkeld. Zo blijven we ons beslismodel ook de komende tijd verder uitbreiden en doorontwikkelen. We zijn momenteel bijvoorbeeld bezig met een update van de database. Daarnaast kijken we met woningcorporaties hoe we ook andere prestatie-indicatoren inzichtelijk kunnen maken.’

Voor woningcorporaties kan het volgens Susebeek waardevol zijn om ook zachte waarden als welzijn en betrokkenheid van bewoners bij verduurzamingsingrepen inzichtelijk en kwantificeerbaar te maken. Als je dat bijvoorbeeld vertaalt naar het percentage tevreden bewoners of aantal weken minder vertraging kunnen corporaties renovatie- en transformatieprojecten nog verder optimaliseren. Niet op één parameter, maar op de balans tussen die parameters. Ze kunnen dan op zoek naar de sweetspot tussen die verschillende prestatie-indicatoren.’

Snelle haalbaarheidsanalyses
Projecten die voorheen maanden aan tijd en begeleidingsuren kostten, kunnen met CONNECT binnen enkele weken worden afgerond. Meer: ‘Met ons beslismodel kunnen haalbaarheidsstudies vooraf snel en zorgvuldig worden aangepakt. Alle betrokken partijen krijgen inzicht in het proces en ze kunnen continu bijsturen. Door de effecten van de verschillende verbeterscenario’s in beeld te brengen, komen we tot de beste oplossingen tegen de laagst mogelijke kosten. Bovendien kunnen nieuwe prestatie-eisen in het proces worden meegenomen. Ook dat geeft overzicht, grip en rust.’


De belangrijkste voordelen van CONNECT:

  • Snel inzicht in en grip op de integrale effecten van de voorgestelde verbetermaatregelen op o.a. bewonerswelzijn, energieverbruik, materiaalimpact en kosten
  • Meer grip op welzijns- en duurzaamheidsprestaties binnen het budget
  • Voorkomen van onnodige fouten door integrale benadering en inzicht in de mogelijke scenario’s
  • Minder risico’s op klachten en herstelkosten achteraf
  • Met de interactieve 3D interface kunnen uitgangspunten en verwachte resultaten binnen het bouwteam worden afgestemd
  • De aanpak levert een hogere kwaliteit woning op die beter aansluit op de wensen en het gedrag van de bewoners.
  • Binnen 3 tot 5 weken heeft de corporatie een uitgewerkt, integraal advies voor complexe verbetervraagstukken met actuele bouwkosten