‘Social Impact’ belangrijk voor pensioenfondsen

| Door Odette Koldewey

Het zorgvastgoedfonds van Syntrus Achmea Real Estate & Finance heeft met Daan Tettero sinds oktober van dit jaar een nieuwe fondsmanager. Wat is zijn achtergrond? Hoe kijkt hij tegen de zorgvastgoedmarkt aan? Waar liggen de kansen? Waar lopen de aandeelhouders in het zorgvastgoedfonds warm voor?

Je bent terug op het nest bij Syntrus Achmea, maar nu als fondsmanager bij het zorgvastgoedfonds van Syntrus Achmea.
‘Ja, ik ken de gehele vastgoedorganisatie heel goed door de verschillende functies die ik hier al bekleedde. Vrijwel vanaf het begin was ik in die tijd ook al betrokken bij het zorgvastgoedfonds. Achteraf kan ik nu zeggen dat ik even een uitstapje heb gemaakt bij CBRE. Hier ben ik als adviseur zowel bij een brede groep zorgvastgoedbeleggers, als bij zorginstellingen in de care én de cure betrokken geweest. In de cure was dat onder andere bij het MC Zuiderzee toen het Sint Jansdal Ziekenhuis dat had overgenomen. In de care was ik betrokken bij zorginstellingen in de GHZ, GGZ en VVT. Alles bij elkaar een hele mooie ervaring om mee te nemen naar mijn huidige functie als fondsmanager bij het Achmea Dutch Health Care Property Fund, het zorgvastgoedfonds van Syntrus Achmea.’

Daan Tettero, fondsmanager zorgvastgoedfonds Syntrus Achmea

‘Een belegging met betekenis spreekt onze aandeelhouders enorm aan’

Hoe kijk je aan tegen de ontwikkelingen rond het scheiden van wonen en zorg?
‘Als je kijkt naar de wereld om ons heen dan is het in de meeste landen zo dat wonen en zorg volledig gescheiden zijn. Men betaalt altijd voor de eigen woonlasten. Nederland wijkt daar nog deels vanaf voor de zwaardere zzp-categorieën. Hier is het nog zo dat als je die zwaardere zorg nodig hebt, ook je woonlasten voor je betaald worden. Dat gaat, denk ik, veranderen. Als je de oude woning achterlaat dan is het logisch dat je in de nieuwe situatie zelf voor je woonlasten betaalt. Dat is ook de markt waar wij veel in beleggen. In de GHZ en GGZ is dat financieel wat lastiger, omdat vele zorgvragers hier afhankelijk zijn van een uitkering en minder financiële ruimte hebben. Het is wel mogelijk door de maatvoering van de appartementen aan te passen. Veelal zijn het de woningcorporaties die hier vanuit hun taak meer bij betrokken zijn. In de range van 640 tot 730 euro huur per maand is het financieel haalbaar voor ons zorgvastgoedfonds om ook in de sociale huursector te opereren, maar dan alleen als een woningcorporatie dat niet wil of niet kan. Onder de 640 euro is het voor ons zorgvastgoedfonds financieel moelijker rond te krijgen. In dat geval werken we graag samen met een corporatie als het een grotere ontwikkeling betreft.’

Hoe kijk je aan tegen inclusiviteit?
‘De verschillende typen zorgvragers in VVT, GHZ en GGZ die op een of andere manier nog kunnen participeren in de maatschappij, die moet je zoveel mogelijk binnen een reguliere woonomgeving brengen. Zij trekken zich daaraan op en gaan zich beter voelen. Natuurlijk zal er wel eens wat gebeuren, maar dat hoort bij de samenleving. Het geheel is voor mij inclusiviteit. Dat is niet eenvoudig te realiseren, maar ik ben bekend met verschillende projecten die daaraan werken zoals die op het terrein van Pro Persona in Nijmegen en de realisatie van het Nieuwe Dorp. Wij denken graag bij dit soort initiatieven mee.’

Hoe kijken jullie participanten in het fonds tegen inclusiviteit aan?
‘Als fondsmanager spreek ik veel met de pensioenfondsen die beleggen in ons zorgvastgoedfonds. Dan gaat het veelal over ‘ESG’ als men het heeft over ‘duurzaamheid’. Deze afkorting staat voor Environmental, Social & Governance. Naast het behalen van een goed rendement worden deze factoren meegewogen bij de selectie van beleggingen. De ‘S’ vertalen ze naar ‘social impact’ en daarmee ook naar inclusiviteit. Social impact is voor al onze participanten, ook verzekeraars en buitenlandse beleggers, erg belangrijk. Wij noemen dat streven naar een goed financieel en maatschappelijk rendement ‘Beleggen met Betekenis’. Een belegging met betekenis spreekt enorm aan bij onze participanten aan. Ons zorgvastgoedfonds doet overigens al veel met duurzaamheid in brede zin en behoort daarmee tot de beste zorgvastgoedfondsen in de wereld.’

Wat is de mix van de beleggingen in het zorgvastgoedfonds?
‘Ons zorgvastgoedfonds heeft 550 miljoen euro aan beleggingen in Nederlands zorgvastgoed. Een deel is belegd in levensloopbestendige seniorenwoningen waar ook zorg geleverd kan worden. Daarnaast zit een deel in de zwaardere zorg, in zowel de intramurale zorg als de particuliere woonzorg. Samen is dat goed voor 70% van onze beleggingen. De overige 30% zit in eerstelijns- en tweedelijnszorgvastgoed.’

Waar liggen de kansen voor uitbreiding van de portefeuille?
‘De demografie is van dien aard dat de vraag naar woonzorgvoorzieningen in het VVT-segment sterk zal groeien. Daar staat tegenover dat er ook veel zorgvastgoedbeleggers zijn die zich op dat segment richten. Dat is goed voor de transparantie en liquiditeit van die beleggingsmarkt. Gezien de verwachte omvang van die groei zal de hoofdmoot van onze beleggingen voornamelijk daar liggen. Ik zie ook mogelijkheden in de GHZ en op termijn zie ik ook kansen in de GGZ. In dit laatste segment is er een enorme afbouw in capaciteit geweest en het is nog niet helemaal helder waar het naartoe gaat. Maar duidelijk is dat hier inclusiviteit een grote rol gaat spelen. De langdurige zorg is voor ons aantrekkelijk, omdat het voor de lange termijn zeer stabiele beleggingen zijn. Vervolgens zie ik kansen in de cure. Er is veel behoefte aan centra voor de eerstelijnszorg in de nabijheid van senioren, ook weer vanwege de demografie. De vraag naar tweedelijnszorg in de zogenoemde behandelcentra waar planbare zorg wordt geleverd zal ook verder toenemen. Kansen liggen er ook in poliklinieken en beddenhuizen c.q. zorghotels.’

Hoe kijk je tegen de ontwikkelingen in e-health aan?
‘Ik zie de ontwikkelingen in e-health als een zegen. Er gaat voor een zorgvrager veel tijd zitten in een consult door de lange reis- en wachttijd. De bulk van de consulten kan naar mijn idee op afstand en dus online afgehandeld worden. Ook bij monitoring van veel voorkomende ziektes zal e-health een steeds grotere rol gaan spelen. Dat scheelt veel tijd voor de zorgvrager, maar het zal de zorg ook efficiënter maken en daarmee kan de zorg de sterk groeiende vraag beter aan.’

Daan Tettero werkte al eerder bij Syntrus Achmea als directiesecretaris en later als conceptontwikkelaar zorgvastgoed. Daarna was hij bij CBRE associate director Health Care. Nu is hij fondsmanager van het zorgvastgoedfonds van Syntrus Achmea.