Sociale Verlichting als cadeautje voor proeftuin Woenselse Heide West

| Door IVVD

Heidehonk_WHW-400x250De afgelopen maand konden inwoners van Woenselse Heide West vanuit het project Jouw Licht Op 040 zes mogelijke ‘slim licht’ oplossingen voor hun wijk beoordelen. Na beoordeling van de concepten door alle partijen, kwam de oplossing Sociale Verlichting als beste uit de bus. Ook circa 30% van de ruim 220 inwoners die de enquête invulden, gaven de voorkeur aan dit idee.

Behoeften en kansen
Vanuit Jouw Licht op 040 zijn verschillende kansen en behoeften gesignaleerd in de wijk. Dit waren onder andere de behoefte aan meer sociale verbondenheid en de mogelijkheid samen activiteiten te ondernemen. Sociale Verlichting speelt als concept hierop in door verschillende lichteffecten te creëren die voor meer sfeer zorgen en zo tot verbondenheid leiden.

Sociale Verlichting
Sociale Verlichting is een oplossing die dynamische lichteffecten en lichtpatronen baseert op informatie afkomstig uit de buurt, zoals social media feeds of een buurtapp. Dit concept speelt in op de stemming die op een bepaald moment heerst in de buurt en reageert dus op actuele situaties. Hierdoor kan de buurt zelf het licht beïnvloeden. Het gebied rond de locatie waar de Sociale Verlichting is aangebracht, wordt daardoor aantrekkelijker en fraai verlicht. De exacte locatie voor de verlichting wordt nog samen met de buurt bepaald, te denken valt bijvoorbeeld aan Buurthuis Heidehonk of het Nederlandplein.

De ontwikkeling en uitvoering van Sociale Verlichting is een cadeau aan de wijk en wordt betaald door de samenwerkende bedrijven Philips Lighting en Heijmans. Het betreft een proef van ongeveer 3 jaar. Na deze 3 jaar wordt gekeken of de proef doorgezet wordt, en wie dan de kosten op zich neemt.

socialeverlichtingsapp-700xApp brengt sociale media sentiment in kaart, waarop licht reageert

Hoe verder
Het streven is om voor de zomervakantie het idee in een ontwerpsessie met een lichtontwerper en bewoners verder vorm geven. De exacte datum zal aangekondigd worden via jouwlichtop040.nl. Op dit moment is de verwachting dat de uitvoering van Sociale Verlichting in december van dit jaar kan starten.

Bron: jouw licht op 040