Soest is tiende gemeente op CO2-prestatieladder

| Door Odette Koldewey

De gemeente Soest is als tiende gemeente in Nederland gecertificeerd voor niveau 3 op de CO2-prestatieladder. Met het ‘Programma Energietransitie’ werkt Soest al langer aan het terugdringen van de CO2-uitstoot. Wethouder Nermina Kundić is trots op de geleverde prestatie.

De gemeente Soest is sinds 2017 aangesloten bij de onafhankelijke Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO). Zij werken met een prestatieladder, een duurzaamheidsinstrument dat bedrijven en overheden helpt bij het terugdringen van CO2 en van kosten, in meetbare resultaten. Soest is onlangs gecertificeerd voor niveau 3 van deze prestatieladder.

Terugdringen CO2-uitstoot
De uitstoot van de Utrechtse gemeente wordt volgens het systeem van de SKAO halfjaarlijks gemonitord. Het energiebeleid, de reductiedoelstellingen en de vorderingen hierin worden jaarlijks geëvalueerd. Wethouder Nermina Kundić: ‘Als gemeente Soest zijn we bewust bezig met duurzaamheid. Daarom hebben we ons ook aangesloten bij de onafhankelijke SKAO. Dat we nu zijn gecertificeerd voor niveau 3 laat zien dat we goede stappen maken als het gaat om de energietransitie en het terugdringen van onze CO2-uitstoot.’

Wethouder Nermina Kundić is trots op de geleverde prestatie

CO2-footprint in kaart
Met het ‘Programma Energietransitie’ richt Soest zich op een verdere verduurzaming van de gemeentelijke organisatie en het gemeentelijk vastgoed. Kundić: ‘De prestatieladder van het SKAO helpt om ons hierbij. We brengen daarvoor onze eigen CO2-footprint in kaart en zo weten we waar in onze organisatie de meeste CO2-reductie te behalen is.’
Het terugdringen van de CO2-uitstoot doet de gemeente Soest door het eigen gas-, brandstof- en energieverbruik om te rekenen naar CO2-emissies. Zo hebben ze inzicht gekregen in hun CO2-uitstoot per energiestroom. Dit inzicht maakt het beter mogelijk om effectieve doelstellingen op te stellen.

Planmatig verduurzamen
In 2024 wil de gemeentelijke organisatie 90% CO2-reductie behalen ten opzichte van 2017. Met de inkoop van 100% Nederlandse windenergie en groen gas is in 2019 al flink bespaard. Daarnaast werkt Soest aan het planmatig verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed zoals sportclubs, het gemeentehuis en de sportzalen.
Andere maatregelen die Soest neemt om te verduurzamen zijn:

Kiezen voor elektrische auto’s bij vervanging
Led-verlichting toepassen bij openbare verlichting
Stimuleren van duurzaam rijden onder het personeel
Inbreng duurzame ideeën van medewerkers stimuleren