Soest krijgt nieuwe sporthal achter Sportboulevard de Engh

| Door IVVD

De gemeenteraad van Soest bood vanavond, donderdag 21 november, in ruime meerderheid een nieuw perspectief voor de sport in onze gemeente. Met 21 stemmen voor en 6 tegen sprak zij zich uit voor een nieuwe sporthal achter Sportboulevard de Engh. De bouw van deze nieuwe multifunctionele sporthal vervangt de huidige sporthal Beukendal. Na de sloop van sporthal Beukendal ontstaat er op die plek ruimte voor woningbouw. Het raadsbesluit is daarom niet alleen van waarde voor de sport in onze gemeente, maar speelt ook in op de grote behoefte aan woningen in Soest.

Wethouder Dijkhuizen: “Het is een bijzondere avond en de nieuwe sporthal is een bijzonder project. Het is een van de grootste en meest besproken projecten van de afgelopen jaren. Er is vrijwel geen project geweest waar, met zoveel verschillende belangen van bijvoorbeeld omwonenden en de sport, zoveel draagvlak is ontstaan. Ik heb tijdens de participatiebijeenkomsten gezien hoe verschillende belanghebbenden oprecht oor en oog voor elkaar hadden. Dat is wat mij betreft een compliment aan de Soester samenleving.”

Plan voor nieuwe sporthal met inbreng van buurt, sport, onderwijs en andere betrokken
Het plan voor de nieuwe sporthal dat vanavond voorlag geeft inzicht in de ruimtelijke inpassing, sporttechnische eisen, bouwkundige eisen, bouwkosten en exploitatiekosten. Buurtbewoners, vertegenwoordigers uit sport en onderwijs en andere betrokkenen hebben op meerdere momenten hun bijdrage geleverd aan de uitwerking van dit plan.

Volgende stap is ontwerp en bouw met ruimte voor kritische blik en inbreng van betrokkenen
Het raadsbesluit van vanavond is het startpunt van een vervolgproces waarin ontwerpen en bouwen centraal staan. Het is een proces waarin we ruimte geven aan iedereen die betrokken is. De kritische blik van onze gemeenteraad speelt daarin een belangrijke rol. Aan de oproep die de raad daartoe vanavond nog eens deed, geeft het college graag gehoor, in de vorm van periodieke rapportages en informatiemomenten. Ook het intensieve participatieproces met vertegenwoordiging vanuit de sport, omwonenden en andere betrokkenen krijgt nadrukkelijk een vervolg.

Planning
Het ontwerpen van de nieuwe sporthal en het voorbereiden van de bouw vindt plaats in de periode tot oktober 2020. Het jaar daarna staat in het teken van bouw. Dat betekent dat oplevering van de nieuwe sporthal in oktober 2021 te verwachten is.