Softs introduceert Green Boarding voor sportclubs

| Door Odette Koldewey

De social enterprise Softs heeft een nieuw project opgestart waarmee sportclubs versneld kunnen verduurzamen: Green Boarding. Met dit innovatie project kunnen sportclubs en sponsoren een nieuwe invulling geven aan hun sponsorbeleid. De traditionele boarding krijgt hierbij niet alleen een communicatiefunctie, maar doet tevens dienst als energieopwekker en zuivert de lucht van vervuilende stoffen.

Steeds meer sportclubs willen verduurzamen, maar hikken aan tegen de hoge investeringen die hiervoor nodig zijn. Om deze clubs toch de mogelijkheid te bieden de nodige verduurzamingsstappen te zetten, komt Softs nu met het project Green Boarding. De Green Boarding wordt door Softsbij de grotere voetbalclubs van Nederland geplaatst. Clubs met minimaal 1000 leden en verspreid over Nederland. De Green Boardings staan gekoppeld in een netwerk, waardoor het voor nationale adverteerders zeer interessant wordt om hierop te adverteren. De advertentie-opbrengsten zorgen vervolgens voor het verduurzamingsbudget.

Honderd clubs helpen verduurzamen
‘Er is veel animo voor dit project onder voetbalclubs in heel het land’, vertelt Paul Kroef van Fingerz.world. Fingerz is de exploitant van deze Green Boarding. ‘De eerste vijfentwintig contracten zijn ondertekend en we zijn met nog tientallen clubs in gesprek over het plaatsen van deze unieke boarding. In totaal willen we honderd voetbalclubs onderbrengen in dit nationale netwerk. We starten met voetbalclubs, maar ook diverse hockeyclubs hebben inmiddels interesse in het project.’ Waar de huidige boarding bij sportclubs alleen een functie heeft tijdens wedstrijden, is de Green Boarding multifunctioneel. Zijn er geen wedstrijden, dan wekt de Green Boarding zonne-energie op of zuivert het de lucht. Zijn er wel wedstrijden, dan draait de communicatiezijde naar voren en vervult het dezelfde functie als de huidige boarding. De Greenboarding komt bovendien met een groot led-scherm waar dus meer variatie van de communicatieboodschap op mogelijk is. Zo ontstaat een aantrekkelijke propositie voor bedrijven en sportclubs. Bedrijven verbinden immers hun eigen verduurzaming aan die van de club en krijgen daarnaast veel waarde terug voor iedere geïnvesteerde euro. De advertentie-euro wordt dus tegelijkertijd een verduurzamings-euro.

Interessant voor clubs én sponsoren
‘Voor zowel de clubs als voor de sponsoren is dit interessant’, stelt Kroef. ‘De ruimte die de boarding langs de speelvelden inneemt, wordt met Green Boarding multifunctioneel gebruikt. De sponsoren kunnen hun reclameboodschap kwijt en de clubs worden geholpen met verduurzamen. Dit alles zonder dat er noemenswaardige meerkosten aan verbonden zijn. We zijn momenteel bezig deze boarding bij diverse clubs te plaatsen en willen voor het nieuwe voetbalseizoen van start gaat minimaal 25 clubs van deze boarding hebben voorzien.’Sportclubs die interesse hebben in het Green Boarding project kunnen zelf actief in gesprek met hun bestaande sponsoren, maar hebben hiermee ookeen interessant aanbod voor nieuwe sponsoren. Zo kunnen sportclubs in samenwerking met bedrijven en maatschappelijke organisaties het sponsorbeleid combineren met MVO-doelstellingen. Bovendien gaat de energierekening uiteraard fors omlaag zodat er meer budget overblijft voor de kerntaken. Voor de sponsoren wordt het makkelijker om de duurzaamheidsdoelstellingen te halen en ze realiseren pr met een grote maatschappelijke impact.