SOVAK gaat investeren in nieuw en bestaand vastgoed

| Door IVVD

De komende jaren gaat SOVAK verschillende nieuwbouwprojecten starten, (woon)locaties verbeteren of sluiten. Hiermee wil de organisatie beter tegemoet komen aan de veranderende zorgvraag en de veranderende woonwensen van mensen met een (verstandelijke) beperking. De plannen gaan verspreid over een aantal jaren uitgevoerd worden en betreffen alle vier de regio’s waar SOVAK actief is: Terheijden, Breda, Klundert/Etten-Leur/Zevenbergen en het Land van Heusden en Altena.

Beter aansluiten bij wensen
Voorzitter Raad van Bestuur Marie-Louise van der Kruis: “Goede huisvesting draagt bij aan prettig wonen en goede zorg voor cliënten en fijn werken voor medewerkers en vrijwilligers. Door de deels verouderde huisvesting is dat momenteel onvoldoende het geval. Daarom gaan we investeren zodat onze locaties blijven passen bij de wensen van cliënten en dat ze flexibel, van goede kwaliteit en duurzaam zijn.”

Grote plannen
De plannen van SOVAK omvatten een aantal aspecten. De organisatie gaat de omslag maken van kleinschalig groepsgericht wonen naar meer individuele woonruimte waar wonen, zorg en vrije tijd centraal staan. Deze studio’s en appartementen vormen samen grotere (woon)complexen, waar volop mogelijkheden voor samenzijn en ontmoeten zijn. Van der Kruis: “ Om dichter bij de cliënt te kunnen staan gaan we flexibeler werken waarbij het kantoor in Terheijden een andere rol krijgt en een ontmoetingsplek wordt, waar mensen uit de verschillende regio’s elkaar ontmoeten en waar innovatie en kruisbestuiving plaats vindt.”

Regionale accenten
Wat niet verandert, is dat alle regio’s hun eigen kleur behouden. In Terheijden biedt SOVAK zorg en ondersteuning aan verschillende doelgroepen, vooral voor mensen met intensieve en complexe zorgvragen. In Breda ligt de focus op mensen met een licht verstandelijke beperking en jongeren met een accent op (begeleid) zelfstandig wonen. In de regio’s Etten- Leur/Klundert/Zevenbergen en het Land van Heusden en Altena is sprake van een brede mix van doelgroepen, met aandacht voor meer individueel gerichte woonvormen, in de vorm van appartementen en studio’s.

Eerste stappen
Via haar website: https://www.sovak.nl/wonen/nieuwbouw-renovatie geeft SOVAK een actueel beeld van de stand van zaken van de nieuwbouw- en renovatieplannen. Van der Kruis: “Uiteraard betrekken en informeren we cliënten, familieleden en medewerkers zodra de plannen hen raken. In het nieuwe jaar zijn we gestart met de oplevering van onze nieuwe woonlocatie in de Havermansstraat te Breda en met Ganzenpad 4 in Terheijden, een woongroep voor mensen die extra intensieve begeleiding nodig hebben. Ook hebben we een start gemaakt met de nieuwbouwontwikkeling aan de Bakersweg in Etten-Leur, het Ravensnest in Terheijden en voor de Eikenlaan in Sleeuwijk.”