Spreeuwen op sportveld als biologisch bestrijdingsmiddel

| Door IVVD

spreeuw-als-bestrijdingsmiddelUtrecht start met een proef om vogels in te zetten voor het bestrijden van schadelijke insecten op sportvelden. Doel is om geen chemische bestrijdingsmiddelen meer te hoeven gebruiken voor het beheer. Op sportpark Zuilen zijn dinsdag dertig nestkasten geplaatst die verschillende soorten vogels en vleermuizen moeten aantrekken. Het gaat hierbij vooral om spreeuwen en koolmezen. De vogels eten onder meer muggen, kevers en engerlingen zonder schade aan het gras te veroorzaken.

De kasten hangen aan de aanwezige essen op het sportpark, maar ook aan de lichtmasten rond het veld om te kijken of de spreeuwen zich hier ook nestelen. Dit zou deze manier van insectenbestrijding ook aantrekkelijk maken voor sportparken waar weinig bomen staan. De gemeente monitort de komende tijd samen met ecologen welke vogels naar de nestkasten komen en wat hun aanwezigheid betekent voor de overlastgevende insecten. Denk hierbij aan insecten die de wortel van het gras opeten en processierupsen die brandharen verspreiden.

De proef is onderdeel van de duurzaamheidsambities uit de greendeal, waarin ook het biologisch inkopen van graszaden is vastgesteld. “Als de natuur dit zelf reguleert is dit voor mens en dier een win-winsituatie. We hopen op deze manier de overlast van insecten te verminderen en zelfs te voorkomen”, aldus projectleider Marcel Bouwmeester.