Sta permanente bewoning van vakantiehuizen zoveel mogelijk toe

| Door Odette Koldewey

Vakantieparken die geen toeristische functie meer hebben, moeten omgevormd kunnen worden tot woonwijken. Dat bepleiten hoogleraren Peter Boelhouwer en Hugo Priemus. Ook moet volgens hen de jacht op illegale bewoning van vakantiehuizen stoppen.

De woningnood is momenteel zo hoog – zelfs hoger dan in 1945 – dat het volgens hoogleraar Woningmarkt Peter Boelhouwer moreel onverantwoord is om mensen uit hun vakantiehuis te zetten als ze daar illegaal wonen.
In de meeste gemeenten wordt nog altijd jacht gemaakt op mensen die illegaal in een vakantiehuis wonen. Controleurs gaan hun gangen na en als kan worden aangetoond dat zij permanent in hun recreatiewoning verblijven, wordt aangestuurd op uitzetting.

Stringente regels
In de Stentor stelde de Boelhouwer onlangs dat tienduizenden mensen op zoek moeten naar een nieuw huis als de gemeenten hun eigen stringente regels blijven naleven. En dat terwijl er in ons land al sprake is van woningnood.
Bovendien is deze jacht op illegale bewoning volgens Boelhouwer in strijd met de Grondwet, die voorschrijft dat de overheid moet zorgen voor voldoende goede woningen. ‘Dan is het toch van de gekke dat gemeenten alles op alles zetten om bewoners uit hun huis te verjagen?’

Krapte op woningmarkt
Uit onderzoek van Platform31 in opdracht van het ministerie van BZK uit 2018 blijkt dat naar schatting 55 duizend mensen in Nederland permanent in een vakantiewoning wonen. Het gaat om mensen die door krapte op de woningmarkt geen andere (betaalbare) mogelijkheid hebben.
Boelhouwer en emeritus TU-hoogleraar Volkshuisvesting Hugo Priemus vinden dat gemeenten veel meer gebruik moeten maken van de mogelijkheden die het Rijk sinds enkele jaren biedt. Zo is permanente bewoning van recreatiewoningen vorig jaar door het ministerie van Milieu en Wonen gemakkelijker gemaakt.

Dubbelbestemming
Priemus: ‘Gemeenten kunnen tegenwoordig ook kiezen voor een dubbelbestemming, waarbij er sprake is van een combinatie van wonen en recreatie. Een deel van de woningen wordt dan permanent bewoond, terwijl het andere deel kan worden gebruikt voor recreatie.’
Het gaat er volgens Priemus om dat lokale overheden gezien de woningnood kijken wat wél mogelijk is in plaats van de stringente regels toe te passen en mensen uit hun huis te zetten.

Herbestemming parken
Een goed voorbeeld volgens Boelhouwer en Priemus is de gemeente Harderwijk, waar al twee vakantieparken die geen recreatieve functie meer hebben, herbestemd werden naar woonwijken om de lokale woningnood te verlichten.
Als je bewoning op vakantieparken toestaat, moet je volgens Boelhouwer wel regulering toepassen. ‘Het is kwetsbaarder op die parken dan in een gewone wijk. Het zijn geen woningen om langdurig in te wonen. Ze staan vaak dicht op elkaar en voorzieningen ontbreken. Bovendien staan ze meestal in natuurgebieden en ook die moet je beschermen.’

Landelijk regime
Volgens Boelhouwer zou een landelijk regime voor dit soort woningen uitkomst bieden. ‘Er mag geen overbewoning zijn, dus een uitbater mag niet zes arbeidsmigranten in een caravan stoppen. En er moeten duidelijke afspraken komen over bewonersgedrag.’