Staat de baksteen symbool voor innovatie in de bouw?

| Door IVVD

Robert Muijsers, Arbol healthcare real estate – Begin 1997 begon ik als werkvoorbereider bij een bouwbedrijf en werkte aan fantastische projecten. Veel details en bouwmethodieken op hoofdlijnen zijn nu nog hetzelfde. Natuurlijk, de methodieken en materialen zijn verbeterd, verfijnd en worden sneller geproduceerd.

Begin 1997 begon ik als werkvoorbereider bij een bouwbedrijf en werkte aan fantastische projecten. Veel details en bouwmethodieken op hoofdlijnen zijn nu nog hetzelfde. Natuurlijk, de methodieken en materialen zijn verbeterd, verfijnd en worden sneller geproduceerd. En ja, we hebben ook forse stappen gezet op gebied van duurzaamheid en het (her)gebruik van materialen. Slopen ‘doen we niet meer’ maar we oogsten. En we zien de eerste 3D-geprinte gebouwen verschijnen in ons land. Maar deze leercurve heeft nog niet geleid tot lagere aanneemsommen of goedkopere woningen. Dat zal ook niet snel gaan gebeuren zolang er schaarste blijft in de markt. Sterker nog, op dit moment zien we forse prijsstijgingen die menig budget overschrijden.

Robert Muijsers is oprichter en eigenaar van Arbol healthcare real estate (www.arbolbv.nl), een organisatie die vastgoed ontwikkelt voor de gezondheidszorg en zorgorganisaties helpt bij de strategie van hun vastgoedportefeuille. De portefeuille is breed: van verpleeghuizen, woningen voor mensen met een beperking tot en met ziekenhuizen. Daarnaast is Robert mentor van start-ups in digital health bij Rockstart.
Robert Muijsers
is oprichter en eigenaar van Arbol healthcare real estate (www.arbolbv.nl), een organisatie die vastgoed ontwikkelt voor de gezondheidszorg en zorgorganisaties helpt bij de strategie van hun vastgoedportefeuille. De portefeuille is breed: van verpleeghuizen, woningen voor mensen met een beperking tot en met ziekenhuizen. Daarnaast is Robert mentor van start-ups in digital health bij Rockstart.

INNOVATIE VAN BUITEN
Ik maak mij zorgen over de snelheid van de vooruitgang. Boeken we de komende 20 jaar dezelfde vooruitgang als de afgelopen 20 jaar? Als ik naar andere sectoren kijk, denk ik niet. Neem de gezondheidszorg waar technologies hun intrede hebben gedaan die 5 jaar terug ondenkbaar waren. Het gebruik van Artificial Intelligence bij de analyse van röntgenbeelden levert al vaker betere resultaten op dan van de specialist zelf. Nog een voorbeeld; door nanotechnologie kunnen minirobots onze bloedbaan binnengaan en op de juiste plek een medicijn afleveren. Het gebruik van nanotechnologie kan voor beton of staal de gewicht-sterkte verhouding fors doen toenemen, met nieuwe vormmogelijkheden en besparingen tot gevolg. De gezondheidszorg heeft inmiddels meer lessen achter de rug hoe om te gaan met innovatie en dit te doen slagen dan de bouw of het vastgoed. Iedere provincie en/of zorgsector heeft bijna zijn ‘eigen’ zorg-innovatie-lab, field-lab, etc. Vaak bewust buiten de geëigende kaders geplaatst, met een bemanning die veelal ‘geen verstand heeft van gezondheidszorg’. Innovatie komt van buiten heet dat. Amazon lijkt een goed voorbeeld.

Lees http://medicalfuturist.com/amazon-ran-hospitals/. Het besef dat innovatie vaak van buiten komt is ook door de bouw erkend. De bouw leert van voorbeelden om hen heen en accelereert door gebruik te maken van verbinders als http://www.contechproptech.nl. Nog een mooi voorbeeld met een initiatiefnemer van buiten de bouw of vastgoed om een gebouw met onconventionele vormen te kunnen printen. Ter inspiratie: http://3dprintedbuilding.eu/nl/

SCHAALBAARHEID
Nederland doet in de wereld goed mee met nanotechnologie en 3D-printing en we leren steeds sneller dit cross-sectoraal toe te passen. We zijn eigenlijk best wel goed in start-ups. Onze ervaring om ook buiten de landsgrenzen hiermee te ondernemen zullen we nodig hebben om schaalbaarheid mogelijk te maken. Lukt dit niet, dan zal het ons ook niet lukken de kosten terug te dringen. De baksteen is door de eeuwen heen fors opgeschaald in een tempo dat paste bij die tijd. Waar we ook kijken, om de baksteen kunnen wij niet heen. Dit schaalniveau past bij de doelen die we moeten nastreven. Het tempo zal fors hoger zijn, maar de kosten navenant lager. Vanuit deze gedachte mag de baksteen symbool staan voor innovatie in de bouw. Totdat we iets nieuws verzonnen hebben.