Stad Groningen pakt meest energieslurpende gebouwen aan

| Door IVVD

gemeente_groningenDe gemeente Groningen begint dit jaar met het aanpakken van haar meest energie slurpende gebouwen. Het doel is om het vastgoed op energielabel A te krijgen en daarmee een belangrijke bijdrage te leveren aan de energie- en CO2 reductie. In totaliteit gaat het om bijna 1.100 ton Co2 per jaar. Dit staat ongeveer gelijk aan de uitstoot van 200-250 huishoudens.

Wethouder Mattias Gijsbertsen: “We vragen bewoners, organisaties en instellingen om mee te doen met de energietransitie in onze stad. Dat vraagt van iedereen een investering in energie besparende maatregelen en duurzame energie. Met deze maatregelen zetten we zelf ook volop in op energietransitie en de verduurzaming van Groningen.”

Energieneutraal
Groningen wil in 2035 een energieneutrale gemeente zijn. Om aan deze ambitie invulling te geven heeft het college aan de Gresco gevraagd te onderzoeken wat er nodig is om de meest van haar ‘energieslurpende’ gebouwen op label A te krijgen. Dit vraagt om grote bouwkundige en installatietechnische wijzigingen. Voor de financiering is daarom niet alleen naar de toekomstige lagere energierekening gekeken, maar zijn ook de kosten voor onderhoud en beheer meegenomen. De totale investering is zeseneenhalf miljoen euro. De besparing op energiekosten is bijna tweehonderdvijftigduizend euro per jaar.