Stappenplan voor duurzame energie in Woerden

| Door IVVD

Gemeente Woerden heeft voor twee trajecten die bijdragen om CO2-neutraal te worden een stappenplan opgesteld. Het gaat om van het aardgas gaan en om de overgang naar duurzaam opgewekte energie. Dit zijn grote opgaven die samen met inwoners en ondernemers aangepakt moeten worden. Hierbij is een zorgvuldig proces nodig. Het gaat over het maken van keuzes om te besparen, over keuzes voor alternatieven voor aardgas en over keuzes voor duurzame opwek. Het college vraagt de raad de stappen voor de twee trajecten vast te stellen.

Warmtevisie voor alternatieven aardgas
Voor de mogelijkheden om van het aardgas af te gaan wordt er een warmtevisie opgesteld. Deze warmtevisie heeft betrekking op heel Woerden en legt een basis om in alle wijken van het aardgas af te gaan. Zo worden hierin basisafspraken gemaakt om samen aan de slag te gaan, wordt de volgorde van aanpak van de wijken opgenomen, worden de mogelijke alternatieven voor aardgas verkend en wordt besluitvorming geborgd. Ook wordt er een kader gegeven voor initiatieven van inwoners.

Afwegingskader grootschalige duurzame opwek
Om van het aardgas te gaan en te kunnen kiezen voor duurzame energie hebben we grootschalige duurzame opwek nodig. Dit heeft impact op onze omgeving en daarom wil het college een Woerdens afwegingskader voor grootschalige duurzame opwek opstellen. Hierin worden afspraken gemaakt over zaken als de maximale omvang van projecten, hoe deze passen in het landschap en over participatie. Tot het afwegingskader door de raad is vastgesteld, heeft het college in november 2018 besloten dat er geen vergunningsaanvragen voor grootschalige energieopwekking in behandeling worden genomen.

Zorgvuldig proces
Van het aardgas overgaan op duurzaam opgewekte energie vraagt om een zorgvuldig proces. Als de raad de stappen vaststelt, biedt dit helderheid voor inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en de raad over hoe de warmtevisie en het afwegingskader worden opgesteld en hoe de besluitvorming plaatsvindt. Wie wordt er betrokken, wanneer en bij welke onderwerpen worden zij betrokken en wat gebeurt er met deze input. De warmtevisie moet rond de zomer van 2021 klaar zijn en het afwegingskader na de zomer van 2020. ‘Er wordt in het proces ook echt de ruimte genomen voor de mening van verschillende partijen waaronder natuurlijk inwoners,’ aldus wethouder duurzaamheid Tymon de Weger. ‘Voorop staat dat oplossingen betaalbaar en haalbaar zijn zodat iedereen mee kan doen.’

Zelf aan de slag
Tot de warmtevisie en het afwegingskader af zijn, gebeurt er wel al veel rondom duurzame energie in Woerden. Voor inwoners die nu al aan de slag willen met slimme maatregelen om energie te besparen is er bijvoorbeeld het online energieloket www.jouwhuisslimmer.nl. Dit is een onafhankelijk energieplatform van gemeente Woerden waar u stap voor stap informatie kunt krijgen over energiebesparende maatregelen voor in huis. Ook ondersteunt de gemeente initiatieven zoals DuurzaamWoerden, warmtescanners en de Energiegroep Woerden. Dit zijn initiatieven van inwoners die andere inwoners ondersteunen en inspireren bij het energiezuiniger maken van hun woning. De Weger: ‘Het klimaat verandert en we moeten overstappen op nieuwe vormen van energie. We zijn daarom heel blij met de initiatieven die er al zijn. Werken aan een CO2-neutrale gemeente is een opgave die we samen moeten aanpakken.’