Start duurzame bouw campus Eemsdelta

| Door Odette Koldewey

De bouw van de duurzame onderwijscampus Eemsdelta in Appingedam gaat van start. Vier scholen zullen zich op de campus vestigen waar in totaal 1.700 leerlingen terecht kunnen. Naar verwachting wordt de campus in het schooljaar van 2022/2023 geopend.

De Eemsdelta Campus zal niet alleen op het gebied van hoogwaardig onderwijs een impuls voor de Groningse regio betekenen, maar ook wat betreft sport, verenigingsleven en cultuur. De aanbesteding voor de Eemsdelta Bouw is inmiddels succesvol afgerond. De bouw start nog deze maand.

Budget van 35 miljoen euro

De bouw van de campus is gegund aan BAM Bouw en Techniek, binnen het beschikbare budget van €35.500.000. Het ontwerp is ontstaan uit een samenwerking tussen Stichting VO Eemsdelta, De Unie Architecten en gemeenten Delfzijl en Appingedam.
Het gebied rondom de onderwijscampus wordt ontwikkeld tot een educatief landschap: een ruimte voor onderwijs, recreatie, sport en samenwerkingsvormen tussen de scholen, verenigingen en bedrijven uit de regio. Daarmee wordt de Eemsdelta Campus een regionaal hart voor jong en oud.

Een centraal hart
Het totale bouwprogramma omvat 16.600 vierkante meter. Alle gebouwen staan rondom een centraal hart, dat fungeert als hoofdentree en ruimte voor gezamenlijke activiteiten. Het omliggende landschap loopt tussen de gebouwen door.
Het overdekte hart tussen de gebouwen bestaat uit een schoolplein op de begane grond dat aansluit op de entrees en publieke functies van de afzonderlijke scholen. Op het dak komt een ‘stiltetuin’ die fungeert als les- en studieruimte. Een patio verbindt beide niveaus. De sport- en culturele functies van de Emssdelta Campus worden zo geclusterd dat de scholen en andere partijen uit de omgeving er onafhankelijk van elkaar gebruik van kunnen maken. De campus wordt zodoende daadwerkelijk een plek van de gemeenschap.

Campus Eemsdelta, Theda Mansholt College © De Unie Architecten

De grote hoeveelheid faciliteiten wordt mogelijk door de slimme gebouwopzet, de samenwerking tussen de scholen en door de combinatie met maatschappelijke sport- en cultuurfuncties.

Rijk aanbod van faciliteiten
Binnen de Eemsdelta Campus krijgt elke onderwijsvorm ruimte voor de eigen identiteit en behoeftes en tegelijkertijd toegang tot een uitzonderlijk rijk aanbod aan faciliteiten. Te denken valt aan studio’s voor film, muziek en grafische technieken, een sciencevleugel met labs, een theater, een danszaal, indoor sportzalen, techniekwerkplaatsen, moestuinen, een tiny forest en nog veel meer.

Maatschappelijke visie
De visie van Eemsdelta Campus is in gezamenlijkheid tot stand gekomen. Tijdens het ontwerpen van de gebouwen en het terrein is steeds nagedacht over onderwijs, duurzaamheid, natuurinclusiviteit en integratie met de maatschappelijke behoeftes en functies.
De toekomstige gebruikers zijn intensief betrokken bij de visieontwikkeling en het ontwerpproces. Zo zijn er door de architecten van De Unie Architecten meer dan 40 workshops gehouden, waarvan de uitkomsten zijn verwerkt in het ontwerp.