Start uitbreiding contract Haarlem met vastgoedportefeuille

| Door Odette Koldewey

SRO beheert het gemeentelijk vastgoed in Haarlem met ingang van 1 januari 2022. Zij deed al het beheer van de sportportefeuille sinds 2008.

Het gemeentelijk vastgoed in Haarlem wordt met ingang van 1 januari 2022 beheerd door SRO. SRO heeft de sportportefeuille van Haarlem al in beheer sinds 2008. Jur Botter, wethouder vastgoed en Marjon van Vilsteren, directeur SRO hebben vorig jaar september het contract ondertekend waarmee de samenwerking is uitgebreid.

SRO is een full-service vastgoedpartner voor gemeenten. Met ruim 450 medewerkers werken zij momenteel voor acht gemeenten op het gebied van exploitatie, beheer, onderhoud en sportservice. “SRO is een partij die binnen de financiële kaders werkt naar grote tevredenheid van hun huurders. In 2020 scoorden zij een 7,8 op het gebied van huurderstevredenheid. De werkwijze die zij op de sportportefeuille in Haarlem hebben ontwikkeld, kunnen we nu uitbreiden naar de vastgoedportefeuille”, zegt wethouder Botter.

Jur Botter, wethouder vastgoed en Marjon van Vilsteren, directeur SRO hebben hebben vorig jaar september het contract ondertekend waarmee de samenwerking is uitgebreid. Foto Jurriaan Hoefsmit

Verschillende soorten onderhoud
Het te sluiten contract met SRO omvat drie soorten onderhoud:

dagelijks onderhoud: het herstellen van storingen;
contract onderhoud: het uitvoeren van periodiek service-onderhoud om te voldoen aan wettelijke verplichtingen;
planmatig onderhoud: het uitvoeren van groot onderhoud en vervangingen op basis van het meerjarig.

In de huidige contracten wordt er gestuurd op uitvoering van werkzaamheden. SRO krijgt per vastgoedobject een strategie mee. Zo wordt het onderhoud uitgevoerd dat past bij de strategie en hierdoor wordt er efficiënt met de beschikbare budgetten omgegaan. Een grote opgave ligt de komende jaren in het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed.

Niet al het gemeentelijk vastgoed komt bij SRO in het beheer. Onderhoud van de podia, de buurtfietsenstallingen en een deel van het onderhoud aan de openbare parkeergarages en fietsenstallingen vallen buiten het contract.

Het contract is voor een periode van 5 jaar.