Startbijeenkomsten Scholen op Koers naar 2030 weer van start

| Door IVVD

Onlangs vond weer een ‘live’ bijeenkomst voor gemeente en schoolbesturen plaats vanuit het programma Scholen op Koers naar 2030. De eerste weer sinds de coronamaatregelen. Ditmaal was de startbijeenkomst in de gemeente Westerkwartier in Groningen. De verduurzaming van de schoolgebouwen staat in deze gemeente hoog op de prioriteitenlijst en dus was het programma van Ruimte-OK meer dan welkom.

Kenniscentrum Ruimte-OK ondersteunt vanuit verschillende programma’s van de rijksoverheid bij de verduurzamingsopgave voor de sector onderwijs. Bij het programma Scholen op Koers heeft de integrale aanpak de focus. Hierin wordt ook de kwaliteit van huisvesting en onderwijs inhoudelijke ontwikkelingen meegenomen .

Ingezoomd op Routekaart
Tijdens de startbijeenkomsten wordt ingezoomd op de Sectorale Routekaart verduurzaming onderwijs. Experts maken daarbij de vertaling van de landelijke opgave naar de lokale opgave. Gemeente en schoolbesturen worden geïnformeerd over beschikbare ondersteuning die lokaal kan worden ingezet en worden geholpen om de eigen route uit te stippelen

Dashboards voor verduurzaming
De gemeenten Westerkwartier en Noordenveld hadden deze middag een primeur en kregen de dashboards te zien voor verduurzaming van het onderwijsvastgoed. Deze dashboards maken op een beeldende manier direct de lokale verduurzamingsopgave van het onderwijsvastgoed duidelijk op gemeente- en schoolbestuurniveau. Tijdens de presentatie, waarbij werd ingegaan op de lokale verduurzamingsopgave en de verschillende stappen, was er ook veel ruimte voor interactie.

Koersdocument opgesteld
Als vervolg op deze bijeenkomst is er een koersdocument opgesteld en kan er nog aanvullende individuele begeleiding zijn. Vanuit het team Scholen op Koers naar 2030 wordt er teruggekeken op een geslaagde bijeenkomst. ‘Er was een goede interactie met de aanwezigen. Wij zijn blij dat we ze inzicht konden geven en een stap verder op weg hebben kunnen helpen’, aldus Wim Lengkeek, expert huisvesting van Ruimte-OK.

Gemeenten en schoolbesturen die interesse hebben in een startbijeenkomst kunnen zich aanmelden via: www.scholenopkoers.nl