Stedelijke ruimte inzetten als duurzame krachtbron

| Door Odette Koldewey

Hoe verduurzamen we met z’n allen maatschappelijk vastgoed en maatschappelijke organisaties? Als het aan de mensen van Softs ligt hoeft dat niet moeilijk te zijn: door de kracht van het stedelijk oppervlak in te zetten.

Softs, de afkorting voor Surface of Things, gaat uit van een simpel principe: er is een enorm aanbod aan stedelijk oppervlak. Gevels, daken, sportvelden, geluidsschermen, noem maar op. Deze ruimtes worden amper benut, maar als het aan Peter van Dommele, medeoprichter van Softs ligt, komt daar snel verandering in. ‘Als we dat enorme aanbod aan stedelijk oppervlak kunnen inzetten voor de verdere verduurzaming van de stedelijke omgeving, dan kunnen we met z’n allen enorme stappen maken. Deze oppervlaktes worden nu amper benut, wij zeggen: maak deze ruimtes multifunctioneel en zorg dat ze 24/7 gebruikt kunnen worden waardoor je het stedelijk oppervlak meerwaarde geeft.’

Softs, sinds 2010 actief in verschillende steden, heeft met de Softs Points een zakelijk verdienmodel ontworpen rondom het opwekken van zonne-energie. ‘Het Klimaat- en Energieakkoord verplicht ons te verduurzamen en iedere gemeente stelt daar zijn eigen doelstellingen en ambities in. Maar niemand heeft rekening gehouden met de extra kosten. Vandaar dat wij door het organiseren en faciliteren van Energiesponsoring gemeenten willen helpen hun maatschappelijk vastgoed te verduurzamen en tegelijkertijd maatschappelijke organisaties helpen hun energiekosten te verminderen. Zo blijft er meer geld over voor de kerntaken van deze organisaties.’

Wat is een Softs Point?
Softs heeft roterende softsboxen ontwikkeld die aan de binnenkant voorzien zijn van verwisselbare technische applicaties. De softsboxen worden geïntegreerd in een stedelijk oppervlaktoepassing. Op het moment dat de zon schijnt draait de schil naar de zonnepanelen, is het bewolkt dan draait de schil bijvoorbeeld naar een smogzuiverende coating die vervuilde lucht zuivert. ‘Met de Softs Points hebben we punten ingericht, waar allerlei applicaties aan toegevoegd én mee gecombineerd kunnen worden. Er kan energie in opgeslagen worden, maar ook overtollig regenwater. Het punt kan gebruikt worden voor diverse vormen van communicatie en reclame-uitingen, maar ook voor urban farming. Zo zijn er wel honderd toepassingen en combinaties te bedenken voor een Softs Point. Zodoende ontstaat er een openmarktmodel met een open source-innovatie waarvan iedereen kan meeprofiteren. En de techniek is allemaal plug and play, het kan dus makkelijk en snel worden ingezet en verplaatst.’

Energiesponsornetwerk
De Softs Points worden gebruikt door bedrijven die daarmee zakelijk voordelig verduurzamen én onderscheidend maatschappelijk ondernemen. Zo verdienen de bedrijven er zelf aan en laten ze de samenleving meeverdienen. De opbrengst wordt ingezet om stedelijke gebieden op een zakelijke manier te verduurzamen. ‘Aan de Softs Points zijn SponsorSolars verbonden. Dit zijn zonnepanelen op daken die gratis zonne-energie kunnen doorgeven en verhuurd worden aan de community van maatschappelijke organisaties, waaronder bedrijven, particulieren en de gemeente. Zo ontstaat er een Energiesponsornetwerk waarbij bedrijven en particulieren door middel van zonne-energiehuur meebetalen aan het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed. De zakelijke gebruikers worden Energiesponsors van de gemeente en de maatschappelijke organisaties. Wij organiseren en faciliteren deze Energiesponsoring.’

Peter van Dommele, medeoprichter van Softs

‘We creëren gezamenlijk een revolutionair energienetwerk in, door en voor de stad’

Momenteel zijn er zo’n twintig Softs Points actief. Als het aan Van Dommele ligt worden dat er snel meer. ‘Elk type stedelijk oppervlak kan met onze techniek multifunctioneel worden gemaakt. Denk aan daken en gevels, maar ook aan boardings langs sportvelden of aan sportvelden zelf. Zo hebben wij in Eindhoven een sportveld gerealiseerd dat met één druk op de knop omgevormd kan worden tot een vloer of een zonne-energieveld. Aan de binnenkant kan energie en regenwater worden opgeslagen. Zo maak je multifunctioneel gebruik van ruimtes en oppervlaktes en ontstaan er opeens hele mooie kansen.’

Van Dommele beschrijft Softs als een social enterprise. ‘Onze oplossing is voor iedereen beschikbaar. Met de opbrengsten sponsoren onze huurders de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed en zo zorgen we gezamenlijk voor een vliegwieleffect. Dan heb je het echt over een win-win situatie.’

SponsorSolars
Ook voor particulieren en de particuliere woningvoorraad is Softs interessant. Zo kunnen zij SponsorSolars (zonnepanelen) huren via hun favoriete maatschappelijke organisatie. ‘Heel interessant, want dan verduurzaam je én bespaar je geld. Bovendien gaat de opbrengst naar jouw maatschappelijke organisatie. Particulieren en bedrijven worden Energiesponsors zonder dat het direct uit hun portemonnee hoeft te komen. Zonne-energie wordt zodoende net zo krachtig als bijvoorbeeld het internet.’

Het model van Softs heeft ruimte nodig, letterlijk en figuurlijk. ‘Ieder gebouw kan getransformeerd worden. Overal kunnen Softs Points worden geïnstalleerd. Dat maakt het zo mooi’, stelt Van Dommele. ‘Zo kun je uit de economie van een stad, uit de kracht van een stad, energie halen. Ons protocol is dan ook: Made in, by, for. Bij alle investeringen en diensten worden lokale bedrijven en werkzoekenden uitgenodigd te participeren. Zo wordt het Energiesponsornetwerk een lokaal product waarvan de opbrengsten ten goede komen aan de lokale samenleving.’

Nederland geldt als thuismarkt voor Softs, maar na de zomer wil het bedrijf ook buiten de grenzen Softs Points en Energiesponsoring mogelijk gaan maken. ‘Het is echt een universeel model. Ook in steden in het buitenland liggen dezelfde uitdagingen en dus kunnen we daar ook aan de slag. Maar eerst willen we deze oplossing binnen de eigen landsgrenzen verder uitrollen en breed ter beschikking stellen. De interesse is enorm, we zijn met veel gemeentes in gesprek. Nu is het zaak de juiste locaties en gebruikers te vinden.’

Kijk voor meer informatie op: www.softs.nl