Subsidie voor waterstofproject met 80 nieuwbouwwoningen in Hoogeveen

| Door IVVD

De Topsector Energie heeft subsidie toegekend aan een waterstofproject met 80 nieuwbouwwoningen in Hoogeveen. De pilot vindt plaats in Nijstad-Oost, naast de NAM-locatie Ten Arlo.

De partijen doen komend jaar onderzoek om zo een technologie te ontwikkelen om de warmtevoorziening van deze nieuwbouwwoningen te laten werken op waterstof. De start van de bouw van deze woningen staat begin 2020 gepland. De pilot is een initiatief van de Hanzehogeschool Groningen, provincie Drenthe en de gemeente Hoogeveen.

De warmtevoorziening in de wijk wordt ingericht op basis van een waterstof cv-ketel. De blauwdruk voor technologie die op deze wijze wordt verkregen, moet vertaalbaar zijn naar bestaande woonwijken in de rest van Nederland. In de wijk Erflanden wordt bijvoorbeeld gekeken of via het bestaande aardgasnetwerk de 1.100 woningen gefaseerd op waterstof kunnen gaan draaien.

De subsidieregeling Waterstof is onderdeel van de Topsector Energiesubsidie van het ministerie van Economische Zaken. Jaarlijks wordt 100 miljoen euro subsidie verleend aan projecten en onderzoek op het gebied van projecten die de CO2-uitstoot terugdringen. De subsidie voor het waterstofproject in Hoogeveen bedraagt ruim 400.000 euro.

Bron: Groene Courant